Now showing items 21-40 of 2504

  • Aircraft Structural Safety : Effects of Explicit and Implicit Safety and Measures Uncertainty Reduction Mechanisms 

   Acar, Erdem (University of Florida, 2006)
   Aircraft structural safety is achieved by using different safety measures such as safety and knockdown factors, tests and redundancy. Safety factors or knockdown factors can be either explicit (e.g., load safety factor of ...
  • Sondaj köpükleri özniteliklerinin görüntü işleme teknikleri ile çıkarımı ve yapay sinir ağları kullanarak veri analizi 

   Altaş, Veli Mert (2007)
   Kimyasal köpükler, bulundukları sıvıya göre dü ük yo unluk ve yüksek akmazlık gibi özelliklerinden dolayı, sıvı yoluyla ta ımanın önemli oldu u flotasyon, sondaj gibi endüstriyel i lemlerde ön plana çıkmaktadır. Ta ıyıcı ...
  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Kütüphanesi : TOBB Koleksiyonu ve Yayın Arşivi 

   Aslan, Selma Alpay (Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi, 2007)
   Bildiri, TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ) Kütüphanesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Kütüphanesi , TOBB Kütüphanesi'nin Avrupa Birliği Derleme Kaynakları dışındaki tüm koleksiyonunu 2005 yılında ...
  • Servis kalitesi destekli otomatik web servisleri yürütücüsü 

   Mescigil, Ömer (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007)
   BPEL birleşik web servislerde kullanılan bir endüstri standardıdır. BPEL ile web servislerinden kurulu bir iş akışı oluşturulabilir ve bir BPEL yürütücüsü üzerinde işletilebilir. Standart BPEL ile web servislerinin dinamik ...
  • İşlemcilerde düşük güç tüketimine yönelik yöntemler 

   Hanay, Yusuf Sinan (2007)
   Bu tez mikroiş lemcilerde düşük güç tüketimine yönelik bazı yöntemler önerip, onları s s ayrıntılı bir sekilde inceleyip ele almaktadır. Günümüzde daha yüksek işlem gücüne ş s talep sürerken aynı zamanda daha düşük güç ...
  • Mikroişlemcilerde üretilen değerlerin genişliklerini tahmin etmek için donanım tasarımı 

   Ülker, Hatice Şeyma (2007)
   Mikroislemcilerde üretilen degerlerin büyük bir bölümü yazmaç büyüklügünden daha az sayıda bit ile ifade edilebilen dar degerlerden olusmaktadır. Dar degerlerden yararlanarak islemcinin basarımını artırmaya veya güç tüketimi ...
  • 802.11 standartlarını kullanarak pozisyon tespiti 

   Doğancı, Yıldırım Umut (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
   Kablosuz ağlar, özellikle IEEE 802.11 a, b ve g standartları, son zamanlarda çok popüler hale gelmiştir. Kablosuz ağlar büyük miktarda düğümün (kullanıcının) bir alana yerleştirilmesi gerektiği ve/veya hassas durumlarda ...
  • Kayan kip tekniği ve yapay potansiyel fonksiyonlar ile sürü robot hareket denetimi 

   Köksal, İlter Murat (2008)
   Bu tez çalışmasında sürü robotlar için hareket denetimi çalışılmıştır. Tezde geliştirilen denetim stratejisi yapay potansiyel fonksiyonlar ve kayan kipli denetim tekniğinin birleşiminden oluşmaktadır. Sürünün üyeleri iki ...
  • Oracle için veri tabanı yönetim aracı ve performans analizi 

   Kılıçkaya, Alpaslan (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
   Bu tez çalışmasında, Oracle performans sorunları ve etkin çözümlerin nasıl olabileceğine değinilmiştir. Bu tez kapsamında geliştirilen DBAExplorer programı Oracle VTYS için hazırlanmış bir veri tabanı yönetim aracıdır. ...
  • Bayes teoremi ve yapay sinir ağları modelleriyle borsa gelecek değer tahmini uygulaması 

   Bahadır, İsmet (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü - Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, 2008)
   Borsa, sadece serbest piyasa içinde yer alan bir yatırım amacı değil, aynı zamanda ekonominin nabzını ölçen bir göstergedir. Borsa ve dolayısıyla hisse senetleri ile fonlar, uzun zamandır yatırımcılar, araştırmacılar ...
  • PIC mikrodenetleyiciler için gerçek zamanlı işletim sistemi 

   Çotuk, Hüseyin (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, 2008)
   Günümüzde otomobillerde, görüntü sistemlerinde, cep telefonlarında, iletişim cihazlarında, biyomedikal uygulamalarda, endüstriyel otomasyon sistemlerinde gömülü sistemlerin uygulama alanları giderek yaygınlaşmaktadır. ...
  • Kablosuz algılayıcı ağlarında yaşam süresi eniyilemesi için veri işleme ve iletişim yöntemleri 

   Ceylan, Onur (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü - Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, 2008)
   Elektronikteki gelişmeler sayesinde üretilen ucuz kablosuz sensörler kablosuz sensör ağların kullanıldığı uygulamaların artmasına neden olmuştur. Sensörlerin altyapısız, erişimden uzak ve farklı koşullar altında çalışması ...
  • The frictional contact problem of sliding rigid parabolic stamps on graded materials 

   Güler, Mehmet Ali; Erdoğan, F; Dag, S (2008-02)
   This study presents an analytical procedure to determine the contact stress distribution at the surface of an FGM coating perfectly bonded to a homogeneous substrate. The coating is assumed to be loaded by a rigid stamp ...
  • Demir esaslı toz metal parçaların sinterleme ile birleştirilmesi 

   Avşar, Emre (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
   Karmaşık şekilli toz metal parçaların imalatında çeşitli birleştirme işlemleri kullanılmaktadır. Sinterleme ile birleştirme işlemi, kaynak ve sert lehimleme gibi diğer birleştirme işlemlerine kıyasla daha düşük maliyetli ...
  • Çift fazlı bir çeliğin frezede işlenebilirliğinin araştırılması ve yapay sinir ağları ile kestirimi 

   Topçu, Okan (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Makine Mühendisliği Bölümü - Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, 2009)
   Bu çalışmada değişik sıcaklıklarda ara-kritik tavlanmış ve su verilmiş düşük alaşımlı çeliğin frezede işlenebilirliği incelenmiştir. Ayrıca elde edilen deneysel sonuçların yapay sinir ağları ile kestirimi yapılmıştır. ...
  • Akustik titreşimler ile oluşturulan ikinci mertebe girdapların kapalı bir ortam içerisindeki ısı aktarımına etkilerinin sayısal olarak incelenmesi 

   Özgümüş, Türküler (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Makine Mühendisliği Bölümü - Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, 2009)
   Bu çalışmada ses alanı uygulanan dikdörtgen bir kapalı alan içerisindeki hava içinde oluşan ikinci mertebe girdapların oluşumu ve kapalı alan içerisindeki ısı aktarımına etkileri sayısal olarak incelenmiştir. Akustik ...
  • Mikroişlemcilerde yazmaç öbeğinin enerji tasarrufu için bölümlenmesi 

   Özsoy, Meltem (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü - Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, 2009)
   Bu tezde günümüz işlemcilerinde önemli bir yere sahip olan elemanlardan yazmaç öbeğinde enerji tasarrufu sağlayacak iyileştirmeler üzerinde durulmuştur. Yazmaç öbeği işlemci içindeki en yakın ve erişilmesi en kolay ...
  • Genetik programlama ile akışkan kontrolü tahmini 

   Aydıner, Zeynep (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
   Akışkanlar mekaniği, adından da anlaşılabileceği gibi, akışkan maddelerin dengesini(durgun akışkanlar) ve hareketteki akışkanların özelliklerini inceleyen bir bilim alanıdır. Akışkanlar mekaniğindeki temel problemlerden ...
  • Güvenilir bilişim ile elektronik oylama 

   Aydın, Bahadır İsmail (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
   İletişim ve bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle, insan hayatının pek çok alanı yeniden düzenlenmektedir. İnsanlar pek çok işini artık daha çabuk, kolay, ucuz ve etkileşimli olarak yapabilmektedir. Pek çok topluluğun ...
  • Mîr Fâzilî'ni̇n Taksîm-i̇ Salât u Evkât'inin şerhi̇ 

   Usluer, Fatih (Ankara Haci Bayram Veli UniversityAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 2009)
   Hurufism is a philosophical and mystical movement which is established by Fadlallah (d. 796/1394) in Iran, and its traces can be seen until XVIIth century. As in the history of world culture, in the Islamic world too, ...