Now showing items 1-1 of 1

    • Türk edebiyatında İstanbul imgesinin teşekkülü (1930-1945) 

      Kutlu, Hale Gülru Gürkanlı (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
      Mütareke ve ilk Cumhuriyet yılları edebiyatında İstanbul'un olumsuz imajlarla anlatıldığı hatta arka plana itildiği görülür. Cumhuriyet döneminde Ankara'nın başkent olması ile dikkatler İstanbul'un üzerinden uzaklar ve ...