Now showing items 1-3 of 3

  • Hekim-hasta ilişkisinde olumlu ve olumsuz duyguların tüketici davranışı çerçevesinde incelenmesi 

   Pak, Halil (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Bu çalışmanın amacı hekimin hastaya sergilemiş olduğu olumlu duyguların hastanın hekime hissettiği olumsuz duyguları ve hekimden memnuniyetini hangi yönde etkilediğini araştırmaktır. Kuramsal tartışmalar incelendiğinde, ...
  • Markaya düşkünlük kavramı ve ürün kategorisine göre farklılıklar 

   Pak, Halil; Kasnakoğlu, Berna Tarı (Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 2015-07)
   Bu çalışmanın amacı Bristow ve diğerlerinin (2002) geliştirmiş olduğu marka düşkünlüğü (brand dependence) ölçeğini üç farklı ürün kategorisinde uygulamak ve cinsiyetler arasında marka bağımlılığı açısından farklar olup ...
  • Role expectations from doctors and effects on nonmedical outcomes 

   Kasnakoğlu, Berna Tarı; Pak, Halil ( Blackwell Publishing Ltd, 2019)
   Rationale, aims, and objectives The predominant assumption of doctor professionalism may be prone to unpredicted alterations in the face of "a new age of doctoring." The aim in this study is to explore one dimension in the ...