Now showing items 1-20 of 2944

  • Aircraft Structural Safety : Effects of Explicit and Implicit Safety and Measures Uncertainty Reduction Mechanisms 

   Acar, Erdem (University of Florida, 2006)
   Aircraft structural safety is achieved by using different safety measures such as safety and knockdown factors, tests and redundancy. Safety factors or knockdown factors can be either explicit (e.g., load safety factor of ...
  • Bina içi konumlandırma sistemi 

   Kök, İstemihan Şahin (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü - Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, 2009)
   Konumlandırma sistemleri, anlık yer tespiti işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılan teknolojilerdir. Bu sistemlerin en bilineni Küresel Yer Belirleme Sistemi olarak bilinen GPS'tir. Küresel Yer Belirleme Sistemi, ...
  • Optimal frekans atlamalı diziler 

   Kahraman, Seda (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı, 2011)
   Bu tezin amacı, Frekans Atlamalı Kod Bölü¸sümlü Çoklu Eri¸sim1 (FH-CDMA), Bluetoothve ultra geni¸s bant gibi popüler sistemlerde kullanılan Optimal Frekans Atlamalı Dizilerin(FHS lerin) olu¸sturulmasıdır. Literatürde ...
  • Etiket sadeleştirme: Uyandırma mantık devresinde karmaşıklığı azaltarak güç kazanımı 

   Bayraktar, Vehbi Eşref (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği Anabilim Dalı, 2011-01-01)
   Program sırasını dağıtan işlemcinin, program sırasını yeniden düzeltmeye yarayan yeniden sıralama belleği dışında, en önemli yapısı yayın kuyruğudur. İşlemci, buyrukları bellekten getirip çözdükten ve diğer bazı dönüşüm ...
  • Çağdaş mikroişlemcilerde veri saklayan birimlerin sızdırmaya bağlı güç tüketiminin azaltılması 

   Koçberber, Yusuf Onur (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, 2009)
   Sınırlı pil ömrüne bağlı olarak çalışan taşınabilen aygıtlar düşük güç tüketimi ve uzun bekleme sürelerine ihtiyaç duymaktadırlar. CMOS devreler ise küçülen üretim teknolojileriyle birlikte her geçen gün daha çok ...
  • Kent Hafıza Merkezleri ve e-Dönüşüm 

   Aslan, Selma Alpay
   Bildiri, e-dönüşüm sürecinde yerel kültür mirası ile ilgili çalışmalarda işbirliği ve yakınsama konusunda uluslararası düzeyde yürütülmüş bazı proje ve çalışmalar hakkında, bir kaç ülkeden örnekleri de kapsamak üzere bilgi ...
  • Directly Copolymerized Disulfonated Poly (arylene ether sulfone) Membranes for Vanadium Redox Flow Batteries 

   Semiz, Levent; Sankir, Nurdan Demirci; Sankir, Mehmet (ESG, 2014-06)
   For the first time with this study, membranes from directly copolymerized disulfonated poly(arylene ether sulfone) (BPSH 35) were utilized to replace NafionTM in vanadium redox flow batteries (VRFB). Direct copolymerization ...
  • Martensitik faz dönüşümler için mikromekanik temelli bir model 

   Günel, İlkay (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012-11-07)
   Martensitik faz dönü³ümleri ³ekil haf zal ala³ mlar n ana deformasyon mekanizmas n olu³turan, çeli§in mekanik özelliklerinin belirlenmesinde çok büyük önemi olan kat -kat faz dönü³ümleridir. Bu dönü³ümlerin olu³umu ...
  • Yazmaç öbeğini geçici hatalara karşı korumak için yerleşik karşılaştırıcılı SRAM Bit hücrelerinin kullanılması 

   Kayaalp, Mehmet (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010)
   Uzaydan dünyaya gelen yüklü ışınların veya alfa parçacıklarının neden oldukları geçici hatalar güvenilir mikroişlemcilerin tasarımında giderek önemli bir sorun haline gelmektedir. Transistör yoğunluğu ve işlemci alanı ...
  • Impedance Spectroscopy and Dielectric Properties of Silver Incorporated Indium Sulfide Thin Films 

   Sankır, Nurdan Demirci; Aydın, Erkan; Sankır, Mehmet (2014-04-14)
   In this study, silver incorporated indium sulfide (In2S3) thin films have been deposited on soda lime glass via spray pyrolysis technique. Structural and electrical properties have been tailored by adding controlled amount ...
  • Takviyeli bir uçak gövde plakasının ve yapısal test adetlerinin güvenilirlik tabanlı optimizasyonu 

   Usta, Rabia (2016-11-07)
   Uçak yapısal güvenilirliği tasarım esnasında ve tasarım sonrasında alınan tedbirlerin belirsizlikleri azaltılması sayesinde artırılabilir. Tasarım esnasında alınan tedbirler; emniyet faktörü (safety factor) ve müsaade ...
  • Genetik programlama ile akışkan kontrolü tahmini 

   Aydıner, Zeynep (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
   Akışkanlar mekaniği, adından da anlaşılabileceği gibi, akışkan maddelerin dengesini(durgun akışkanlar) ve hareketteki akışkanların özelliklerini inceleyen bir bilim alanıdır. Akışkanlar mekaniğindeki temel problemlerden ...
  • Kod denetleme sürecini etkileyen faktörlerin tahmininin yapılmasına ilişkin istatistikî analiz çatısının oluşturulması ve sonuçların değerlendirilmesi 

   Ayık, Hilal (2016-11-07)
   Yazılım endüstrisinde rekabet gün geçtikçe artmaktadır. Firmaların bu rekabet ortamında var olabilmek için müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmaları gerekmektedir. Müşteri memnuniyeti kaliteli ürünlerin sunulmasıyla ...
  • Kablosuz algılayıcı ağlarında veri benzerliğinin yaşam süresine etkilerinin doğrusal programlama ile incelenmesi 

   Kızılöz, Hakan Ezgi (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, 2010)
   Elektronikteki gelişmeler, ucuz kablosuz algılayıcıların üretilmesine izin verirken bu da kablosuz algılayıcı ağların kullanıldığı uygulamaların artmasını beraberinde getirmiştir. Algılayıcıların yaygın kullanılmasına ...
  • Does Financial Liberalization Decrease Capital Flight? A Panel Causality Analysis 

   Yalta, A. Yasemin; Yalta, Abdullah Talha (Elsevier Inc., 2016-11-07)
   We employ a panel causality approach in order to examine whether financial liberalization affects the magnitude of capital flight, which measures unrecorded accumulation of foreign assets by the private sector. Our data ...
  • Esnek kısıtlar tabanlı öbekleme 

   Örs, Elif Tuğçe (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı - Elektronik Mühendisliği Bilim Dalı, 2011)
   Öbekleme önemli bir insan aktivitesidir. Aynı özellikleri paylaşan nesne grupları insanların dünyayı algılamasında ve tanımlamasında önemli rol oynar. Öbekleme birçok uygulama alanına sahiptir. Gerçek dünya uygulamaları ...
  • Kar hadleri kararnamesi 

   Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği (Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, 1956)
  • Changes in Turkish art and craft education 1970-1990 

   Özsoy, Vedat (2016-11-07)
   This dissertation is concerned with problems in art education and art teacher training in Turkeyfrom 1970. In particular, this study focuses on the changes which occurred between 1970 and1990, and their effects on the ...
  • 802.11 standartlarını kullanarak pozisyon tespiti 

   Doğancı, Yıldırım Umut (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
   Kablosuz ağlar, özellikle IEEE 802.11 a, b ve g standartları, son zamanlarda çok popüler hale gelmiştir. Kablosuz ağlar büyük miktarda düğümün (kullanıcının) bir alana yerleştirilmesi gerektiği ve/veya hassas durumlarda ...
  • Menevişlenmiş çift fazlı bir çeliğin balistik başarımının incelenmesi 

   Gürel, Bayram (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010)
   Savunma sistemlerinde düşük ağırlıklı zırhların kullanılması hem enerji tasarrufu, hem de hareket kabiliyetinin arttırılması açısından büyük önem taşıdığından mühendislik malzemelerinin balistik başarımlarının iyi bilinmesi ...