Now showing items 1-20 of 33

  • Akışkan Gücü Kontrolü Teorisi 

   Ercan, Yücel (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 1995)
   Akışkan gücü kontrol elemanları ve bunların uygulamalarıyla ilgili olarak, gerek akademik çevreler, gerek firmalar tarafından hazırlanmış çeşitli Türkçe eğitim kitapları ülkemizde halen kullanılmaktadır. Bu kitabın amacı ...
  • Bir Bakışta Tıbbi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon 

   Gillespie, Stephen; Bamford, Kathleen (Akademisyen Kitabevi, 2019-09)
  • Basitleştirilmiş Klinik Anatomi 

   Goldberg, Stephen; Ouellette, Hugue (Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, 2019-01)
  • The Book of Architecture School 

   TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETU Publications, 2019)
  • Dublinliler 

   Joyce, James (Everest Yayınları, 2018)
   “…amaç Dublin'deki hayatın o denli gerçek bir tasvirini yapmaktı ki, orada yaşayanlar şehirlerindeki bu düşünce ve duygu felci karşısında dehşete düşerek hatalarından arınacak ve bu sanat eserini bir tür manevi dirilişin ...
  • Düşten düşe roman kahramanları : TOBB ETÜ Roman kahramanım yazı yarışması I 

   Bal, Mustafa; Aslan, Selma Alpay; TOBB ETÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü; TOBB ETÜ Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü; TOBB ETÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü; https://orcid.org/0000-0002-4839-1800; https://orcid.org/0000-0002-8880-1982 (TOBB ETÜ Yayınları, 2014)
   2013 yılında TOBB ETÜ tarafından düzenlenen Roman Kahramanım Yazı Yarışması vesilesiyle hazırlanan kitap akademik yazılar, ödül töreni konuşmalarının metinleri ve derece alan yazıları içermektedir.
  • From Security to Community Detection in Social Networking Platforms 

   Karampelas, Panagiotis;  Kawash, Jalal;  Ozyer, Tansel; TOBB ETU, Faculty of Engineering, Department of Computer Engineering; TOBB ETÜ, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü; Özyer, Tansel; 143116 (Springer International Publishing, 2019-01)
  • Görsel Sanatlar Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları 

   Özsoy, Vedat; Mamur, Nuray (Pegem Akademi Yayıncılık, 2019)
   Görsel sanatlar eğitimi bireylere iyiyi içeren “etik” ve güzeli içeren “estetik” değerleri kazandırmaktadır. Bireyin estetik beğeni düzeyi görsel sanatlar ve tasarım alanında aldığı eğitim ile doğru orantılı olarak gelişir ...
  • Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat 

   Arslan, Ramazan; Yılmaz, Ejder; Taşpınar Ayvaz, Sema; Hanağası, Emel (Yetkin Yayınları, 2019)
   [No abstract available]
  • A Human Mission: Dumlupinar 

   Akar, Nejat (Mutluson Yayınları, 2019-01)
   While I was writing my book on Ord. Prof. Dr. Albert Eckstein, I corresponded with his widow Erna Eckstein. Albert Eckstein was invited to Turkey to establish the Pediatrics Department of Ankara University and served as a ...
  • Intelligent Mathematics II: Applied Mathematics and Approximation Theory 

   Anastassiou, George A.; Duman, Oktay; TOBB ETU, Faculty of Science and Literature, Department of Mathematics; TOBB ETÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü; https://orcid.org/0000-0001-7779-6877; Duman, Oktay (Springer, 2016)
   This special volume is a collection of outstanding more applied articles presented in AMAT 2015 held in Ankara, May 28-31, 2015, at TOBB Economics and Technology University. The collection is suitable for Applied and ...
  • Islamism, Populism and Turkish Foreign Policy 

   Özpek, Burak Bilgehan; Park, Bill (Taylor and Francis Inc., 2019)
   This comprehensive volume analyses the phenomena of populism and Islamism in Turkey under Justice and Development Party (JDP) rule since 2002, and its impact on the country’s foreign policy. The authors seek to identify ...
  • Ismarlanmamış Edim 

   Özlük, Betül (Yetkin Yayınları, 2018)
   [No abstract available]
  • İcra ve İflâs Hukuku 

   Arslan, Ramazan; Yılmaz, Ejder; Taşpınar Ayvaz, Sema; Hanağası, Emel (Yetkin Yayınları, 2018)
   [No abstract available]
  • İcra ve İflâs Hukuku Pratik Çalışmaları 

   Arslan, Ramazan; Yılmaz, Ejder; Taşpınar Ayvaz, Sema; Hanağası, Emel (Yetkin Yayınları, 2019)
   [No abstract available]
  • İcra ve İflâs Kanunu ve İlgili Mevzuat 

   Arslan, Ramazan; Yılmaz, Ejder; Taşpınar Ayvaz, Sema; Hanağası, Emel (Yetkin Yayınları, 2019)
   [No abstract available]
  • İleri Dinamik 

   Ercan, Yücel (Yücel Ercan, 2014-12-01)
  • İslam-Türk İnançlarında Hızır Yahut Hızır-İlyas Kültü 

   Ocak, Ahmet Yaşar (Timaş Yayınları, 2019)
   İslam toplumlarında Hızır oldukça yaygın, köklü ve etkili bir külttür. Öyle ki tarih boyunca çeşitli kültür ve inançlarda, insanlar tarafından bu ölçüde anılan ve kültürel uygulamalara bu kadar işlemiş bir kişiliğe çok az ...
  • Machine Learning Techniques for Online Social Networks 

   Özyer, Tansel;  Alhajj, Reda; TOBB ETU, Faculty of Engineering, Department of Computer Engineering; TOBB ETÜ, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü; Özyer, Tansel; 143116 (Springer International Publishing, 2018)
  • Materiality as a process 

   Couceiro da Costa, Manuel; Formiga, Barbara; Abbas, Günsu Merin; TOBB ETU, Faculty of Fine Arts Design and Architecture, Department of Architecture; TOBB ETÜ, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü; https://orcid.org/0000-0002-4845-6854; Abbas, Günsu Merin (Caleıdoscópıo, 2019)
   Concrete identity: Exploring the potential of the sculptural expression of concrete in the work of Bekkering Adams Architects The properties of the material concrete are unique. It can be used in a variety of applications ...