Now showing items 1-20 of 659

  • 1919 ve 1990 yılları arasında "Kürdistan"ın Ortadoğu'da sınırsallaş(ama)ması: Eleştirel jeopolitik bir yaklaşım 

   Akyol, Naz Duygu (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2016)
   Bu tez 1919 ve 1990 yılları arasında neden "Kürdistan" adı verilen belirli bir yapının Ortadoğu'da jeopolitik bir entite olarak ortaya çıkamadığının nedenlerini incelemektedir. Bunu yaparken, eleştirel jeopolitik yaklaşımını ...
  • 1919 ve 1990 yılları arasında "Kürdistan"ın Ortadoğu'da sınırsallaş(ama)ması: Eleştirel jeopolitik bir yaklaşım 

   Akyol, Naz Duygu (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2016)
   Bu tez 1919 ve 1990 yılları arasında neden "Kürdistan" adı verilen belirli bir yapının Ortadoğu'da jeopolitik bir entite olarak ortaya çıkamadığının nedenlerini incelemektedir. Bunu yaparken, eleştirel jeopolitik yaklaşımını ...
  • 1980-2015 yılları arasında savaşın kavramsal haritası 

   Candemir, Rumeysa (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2017)
   Bu çalışmada 1980-2015 yılları arasında kullanılan savaş kavramlarının popülerliğinde yaşanan değişimler sunulmuştur. Çalışmada "Savaşın özü itibari ile aynı kalmasına rağmen Soğuk Savaş Dönemi'nde ve sonrasında neden ...
  • 2010-2014 yılları arasında halka arz edilen hisselerin kısa dönem performansları 

   Yazaroğlu, Bilal (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2015)
   Bu çalışmanın temel amacı güncel veri seti olan 2010-2014 yılları arasında halka arz edilen şirket paylarının ilk otuz günlük fiyat performanslarını yıllara, halka arzı yapılan payların işlem gördüğü pazarlara, halka arz ...
  • 2B Mo2C kristallerin ve 2B Mo2C/grafen heteroyapıların kimyasal buhardan çöktürme yöntemiyle bakır yüzeyinde sentezi ve karakterizasyonu 

   Türker, Furkan (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2019)
   2 boyutlu (2B) malzemeler ilgi çekici özelliklere ve günümüz teknolojisinde devrim yaratabilecek potansiyele sahip olmasından dolayı son yıllarda yoğun bir şekilde çalışılmaktadır. Bu 2B malzemelere son katılan ailenin, ...
  • 5 Eksenli torna-freze takım tezgahlarında döner çarkların enerji verimli talaşlı imalatı ve yapay sinir ağları ile işlem tahmin modelleri geliştirilmesi 

   Serin, Gökberk (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2017)
   Sanayiide sürdürülebilir üretim uygulamalarının geliştrilmesi ve kullanılması son yıllarda önem kazanmıştır.Sanayiide sürdürülebilir üretim uygulamalarının kullanımı yaygınlaştığı taktirde çevre kirliliğini önlemek, sanayiide ...
  • 8 kanallı tümleşik yüksek yeğinlikli odaklı ultrason hüzme şekillendirici sürücü 

   Yetik, Hasan (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Yüksek Yeğinlikli Odaklı Ultrason (YYOU) tekniği, hastalıklı dokuları yakma, vücutta istenilen bölgelere ilaç iletimi, safra kesesi taşı kırma, kan pıhtısı çözme gibi amaçlarla kullanılmaktadır. Odaklı ultrason sistemleri ...
  • 802.11 standartlarını kullanarak pozisyon tespiti 

   Doğancı, Yıldırım Umut (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
   Kablosuz ağlar, özellikle IEEE 802.11 a, b ve g standartları, son zamanlarda çok popüler hale gelmiştir. Kablosuz ağlar büyük miktarda düğümün (kullanıcının) bir alana yerleştirilmesi gerektiği ve/veya hassas durumlarda ...
  • ABD'nin savunma harcaması talebi: Soğuk savaş sonrası için ampirik bir çalışma 

   Tüzün, Furkan (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2018)
   Bu çalışmada, Smith (1989)'in ortaya koyduğu neoklasik çerçevede, ABD savunma yükü talebi tahmin edilmeye çalışılmıştır. Veriler, BEA ve SIPRI'den elde edilmiş olup, tahmin yöntemi için nispeten yeni bir metot olan ME-boot ...
  • Acil tıbbi yardım istasyonlarının yer seçimi ve planlaması 

   Konak, Ecem (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Bu çalışmada, acil tıbbi yardım istasyonlarının yer seçimi ve planlanması problemi ele alınmaktadır. Bu problem, talebin bölünebilir olduğu kapasiteli tesis yer seçimi problemi olarak modellenmiştir ve talebi en düşük ...
  • Acil yardım akıllı turnike sistemi 

   Beytar, Faruk (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2017)
   Trafik kazaları, ateşli silah yaralanmaları ve patlama gibi olaylar sonucu oluşan ciddi ekstremite yaralanması ve kan kaybı durumlarında yaralı, sağlık personeli müdahale edinceye kadar eğer tek eli sağlam kaldıysa kanayan ...
  • Açık anahtar doğrulamasında kullanılan parmakizi ve emniyet numarası yöntemlerinin güvenliğinin ve kullanılabilirliğinin karşılaştırılması 

   Şahkulubey, Muhammet Şakir (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2018)
   Açık anahtarlı şifreleme, şifreleme ve şifre çözme işlemleri için sırasıyla açık anahtar (public key) ve bu açık anahtardan üretilemeyen bir özel anahtar (private key) olmak üzere iki farklı anahtar kullanılan şifreleme ...
  • Bir açık inovasyon aracının sistematik tasarımı 

   Çubukçu, Ahmet (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, 2011)
   İnovasyon kavramının önemi dünyanın her bir köşesinde devamlı vurgulanmaktadır. Bilişim ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması ile açık inovasyon kavramı inovasyon kavramı içerisinde adından sıkça söz ettirmeye ...
  • Ağ üzerinden yavaşlama tabanlı anomali tespiti 

   Ünlü, Seçkin Anıl (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011)
   Bu çalışmamızda, bilgisayarlarda meydana gelen bazı anomalilerin neden olduğu yavaşlamayı, bilgisayar dışından ve edilgen olarak tespit etmeyi amaçlayan bir yaklaşımı test ediyoruz. Bu yaklaşımın farklı olduğu nokta ve ...
  • Ağaç ve çizge veri tabanlarında hassas bilgi gizleme 

   Gökçe, Harun (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010)
   Veritabanı yayınlama kuruluşların bazen ihtiyaç duyduğu yararlı bir işlemdir. Fakat bu her ne kadar iyi bir işlem olsa da, hassas bilgileri açığa çıkarmak suretiyle tehdit edici olabilmektedir. Bugünlerde, birçok ileri ...
  • Ağır vasıta bir diesel motorun tasarımı, üç boyutlu hesaplamalı akışkanlar dinamiği ve emisyon analizi 

   Arıca, Sena Özlem (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012)
   Bu çalışmada öncelikle Bir Boyutlu (1B) 12 silindirli ağır vasıta bir Diesel motorun tam yükleme durumu düşünülerek tasarımı, performans ve emisyon analizleri yapılmış, motorun performans eğrisi elde edilmiştir. Bir Boyutlu ...
  • Ağırlıklı çoklu sınıflandırıcı kullanarak biyolojik verilerin tahmini 

   İyidoğan, Taylan (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013)
   Kanser, günümüzde çok yaygın olarak rastlanılan tedavisi zor olan bir hastalıktır. Göğüs kanseri, akciğer kanseri, merkezi sinir sistemi kanseri ve lösemi başta olmak üzere birçok çeşidi bulunmaktadır. Bunlar, vücuttaki ...
  • Aidiyet duygusu açısından konut mekan ve donatı tercihlerinde mesleğe bağlı değişkenler 

   Alpegemen, İrem Ekin (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2019)
   İnsanın kimliğini dilediği gibi yansıtabildiği, gerek tek başına gerek aile ve arkadaşlarıyla dilediğince vakit geçirebildiği, anılar biriktirdiğin en mahrem, en özel mekan konuttur. İnsan hayatında bu denli önemli bir ...
  • Aktif tıbbi cihazlarda fonksiyonel güvenlik gerekliliklerinin incelenmesi 

   Sevim, Ümit (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2019)
   Aktif tıbbi cihazlarda tehlike riski taşıyan fonksiyonlar, programlanabilir elektrikli tıbbi sistemler kullanılarak önleniyor ise bu kontrol sistemlerinde oluşacak hataların kabul edilemez riske yol açmaması gerekmektedir. ...
  • Aktif ve pasif eyleyiciler ile 1-serbestlik dereceli hibrit haptik arayüz geliştirilmesi 

   Yılmaz, Muhammed Said; Taşcıoğlu, Yiğit (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2019)
   Haptik uygulamaları bilimde ve teknolojide kaydedilen ilerlemeler sayesinde her geçen gün daha çok yaygınlaşmaktadır. Temelde insandaki dokunma duyusu taklit edilmeye çalışıldığı için haptik çıktı kalitesi yapılan uygulamanın ...