Yönetici TOBB ETU e-Arşiv ile temasa geçebilirsiniz:

Çevrimiçi form: Geri Bildirim
E-Posta: kutuphane@etu.edu.tr