Now showing items 1-11 of 11

  • Karmaşıklık dizgesine mimarlık: Kaos teorisi aracılığıyla bir yaklaşım 

   Aytekin, Çiğdem (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2017)
   İçinde bulunduğumuz karmaşık dünyayı anlamlandırabilmek için tarihte bir çok teori ortaya atılmıştır. İlk başta beşeri bilimlerde kendini tanımlayan Kaos teorisi, bugün, mimarlığı ve sosyolojiyi kapsayan sosyal bilimlerde ...
  • Kentlerin grift peyzajı üzerine yeni bir araştırma alanı olarak paradisiplinerlik 

   Arpak, Beliz (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2017)
   Günümüz kentleri ve disiplinleri zaman geçtikçe "grift" bir yapıya sahip olmaya başladı. "Grift" olma durumu, birbiri içinde çözünmeden ancak iç içe geçerek varlığını sürdüren bir ilişkiler modelidir. Kendi odak noktalarını ...
  • Kavram çiftleri üzerinden mimarlık anlayışına deneysel bir yaklaşım 

   Ekiztepe, Aslı (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2017)
   Günümüzde, diğerlerinden farklı olma, modaya hitap etme, çabuk üretilme gibi yaklaşımlar sonucunda ortaya çıkan yapılar, mimarlığı tüketim nesnesine dönüştürerek, mimarlığın geleceği için endişe duyulmasına neden olmuştur. ...
  • Mimarlık ve peyzaj arakesitini bulanıklaşan çeperler üzerinden değerlendiren deneysel bir çalışma 

   Yılmaz, Burçin (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2017)
   Günümüzde, yapılı çevrenin disiplinleri aşan yaklaşımlarla elde edildiği görülmektedir. Bu yaklaşımla ortaya çıkan ürün, tek bir disiplin bilgisi ile üretilemeyecek ve kavranamayacak düzeyde karmaşıklığa, melezliğe sahiptir. ...
  • Kent park ve bahçelerinin var oluş sebeplerini anlamak 

   Ekinci, Zühal (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2017)
   Bu tez, kent kolajının bir parçası olarak kent parklarının varlık nedenlerinin, fiziksel varlık özelliklerinin ötesinde olduğunu ileri sürmektedir. Tezin ana amacı kent park ve bahçelerinin varlık nedenlerini ortaya koymak ...
  • İçeri ve dışarının mekânsal etkileşimine bir bakış: Boşluktan yere 

   Yurtseven, Başak (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2017)
   Bir mimari projenin mimari ve kentsel mekanlarını kayıp mekânlar olarak düşünmek yerine, gerek tasarımı ile gerek ondan sonra kurduğu yaşantı ile kendi boşlukları arasındaki iç ve dış ilişkisini kurması önemlidir. Bu ...
  • Mimarlıkta maddesi olmayan tektonik ifadelerin incelenmesi 

   Batı, Beyza Nur (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2017)
   Bu çalışmanın kapsamındaki söylemlere göre bütün yaratılar gerçekliğin iki haline dayanır: üst nitelikli olan ve alt nitelikli olan. Bu iki kavram birbirlerine karşıt gibi görünselerde, alt nitelikte olan gerçeklik üst ...
  • Saraçoğlu neighborhood : Past, present and perspectives for the future 

   Başağaç, Havva Nur (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2018)
   Devlet memurlarının konut ihtiyacını karşılamak amacıyla Paul Bonatz tarafından tasarlanan ve 1944-1946 yılları arasında inşa edilen Saraçoğlu Mahallesi, Ankara kent merkezinde, değişen kentin talepleri karşısında yetersiz ...
  • Architect and brand collaboration: Stuart Weitzman stores designed by Zaha Hadid 

   Farsakoğlu, Altuğ Berkay (TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Geçmişte ve günümüzde lüks moda markaları, alanında en az kendileri kadar başarılı, tanınmış mimarlarla işbirliği yapmakta ve inşa edilmesini planladıkları bu mağazaların tasarımlarını onlara teslim etmektedirler. Bu tarz ...
  • Reviewing the changes of architectural sensibilities within the scope of Pritzker architecture prize 

   Savaş, Didem (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2019)
   Dünyada ki sosyal, kültürel, çevresel, teknolojik, ekonomik ve politik gelişmelere bağlı olarak mimarlık alanında da değişim kaçınılmazdır. Bu gelişmeler ve dönüşümler doğal olarak mimarlık söylemine etki etmektedir ve bu ...
  • A scenario on conversion of industrial heritage into museum: Adana National Textile Factory 

   Çağlayan, Asiye Seray (TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Farklı nedenlerden zaman içinde işlevsiz hale gelen endüstriyel alanlar, günümüz kentlerinin güncel problemlerinden birisidir. İşlevsiz hale gelmiş bu alanlar, genellikle dönüşüm senaryoları sayesinde toplumun güncel yaşam ...