Now showing items 1-20 of 62

  • Acil tıbbi yardım istasyonlarının yer seçimi ve planlaması 

   Konak, Ecem (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Bu çalışmada, acil tıbbi yardım istasyonlarının yer seçimi ve planlanması problemi ele alınmaktadır. Bu problem, talebin bölünebilir olduğu kapasiteli tesis yer seçimi problemi olarak modellenmiştir ve talebi en düşük ...
  • Bir açık inovasyon aracının sistematik tasarımı 

   Çubukçu, Ahmet (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, 2011)
   İnovasyon kavramının önemi dünyanın her bir köşesinde devamlı vurgulanmaktadır. Bilişim ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması ile açık inovasyon kavramı inovasyon kavramı içerisinde adından sıkça söz ettirmeye ...
  • Ankara'da toplu taşıma için veriye dayalı analiz ve planlama 

   Bakar, Merve (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2018)
   Akıllı Kart Elektronik Ücret Toplama Sistemleri, etkili ve güvenilir ödeme imkânı sağladığından dünyanın birçok yerinde ulaşım sektöründe kullanılmaktadır. Akıllı kart otomatik ücret toplama sistemleri, toplu taşıma ...
  • Ara stok alanı bulunan tek robotlu üretim hücrelerinde çizelgeleme 

   Gündoğdu, Emine (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013)
   Robotik hücreler m adet makinenin ve malzeme taşıma, yükleme/boşaltmada kullanılan belirli sayıda robottan oluşan üretim hücreleridir. Bu çalışmada, 2 makineli kendi üzerinde ara stok alanı bulunan bir robotun kullanıldığı ...
  • Beklenmedik uçak yönlendirmelerini azaltma: zaman serisi analizi ve yapay sinir ağları ile modelleme 

   Doğan, Hazal Berve (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2019-01-01)
   Bu çalışmada, bir havayolu şirketinin beklenmeyen yönlendirmelerinin sebep oldu-ğu maliyetlerin en aza indirgenmesi amacı ile bir karar destek sistemi tasarlanmış-tır. Söz konusu havayolu şirketi tarafından temin edilen ...
  • Bulanık regresyon modellerinin tutarlılığı üzerine çalışmalar 

   Özşahin, Gülsüm (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Günümüz dünyasında mevcut verilerin kayıt altında tutulması son derece kolay olup bu verilerin gelecekte yapılacak çalışmalara rehberlik edecek nitelikte derlenip işlenmesi; kişi, kuruluş ve devletlere sunduğu proaktif ...
  • Bulanık regresyon modellerinin tutarlılığı üzerine çalışmalar 

   Özşahin, Selcen Gülsüm Aslan (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2017)
   Günümüz dünyasında mevcut verilerin kayıt altında tutulması son derece kolay olup bu verilerin gelecekte yapılacak çalışmalara rehberlik edecek nitelikte derlenip işlenmesi; kişi, kuruluş ve devletlere sunduğu proaktif ...
  • Bulanık sistem modelleme 

   Dilden, Elif Burcu (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Bir sistemin yapısını incelemek, girdi/çıktı arasındaki ilişkiyi belirlemek ve tahmin modelleri oluşturabilmek oldukça önemlidir. Aristo mantığı ile yapılan sistem modellemelerinde, katı sınırlar vardır. Çalışmamızda katı ...
  • Bütünleşik performans değerlendirme yöntemi önerisi ve performans tabanlı bölüm başarı değerlendirmesi: Kurumsal bir şirkette örnek çalışma 

   Şenel, Tahsin Uğur (TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Kurumsal şirketlerin gelecek planlarını kurgulayabilmeleri ve güncel statülerini görebilmeleri için stratejik planları doğrultusunda etkinlik seviyelerini ölçmeleri, bağlı birimlerin güncel performanslarını açık ve ...
  • CNC kesim makinesi için mükemmel olmayan önleyici bakım politikasının geliştirilmesi ve en iyilenmesi 

   Koçer, Meltem (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2017)
   Tez çalışmasında savunma ve havacılık sanayinde kullanılan zamanla rassal yıpranan tezgah için uzun dönem birim operasyonel maliyeti en küçükleyen mükemmel olmayan sıralı önleyici bakım modeli oluşturulmuştur. Türk Havacılık ...
  • Çift tutuculu malzeme taşıyıcı robotlu hücrelerde enerji duyarlı çizelgeleme 

   Emiroğlu, Nurdan (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2019)
   Robotik hücreler, belirli sayıda makine ve bu makineler arası parça taşınmasını sağlayan bir elleçleme robotundan oluşan seri üretim sistemleridir. Sistemdeki robotlar aynı zamanda, makinelerin yükleme/boşaltma işlemlerini ...
  • Çift tutuculu robotik hücrelerde üretim hızının en büyüklenmesi: Sade çevrimler 

   Dalgıç, Özden Onur (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013)
   Bu çalışmada, sade çevrimlerin kullanıldığı $m$ adet makine ve çift tutuculu robotun bulunduğu bir robotlu üretim hücresi ele alınmıştır. Makinelerin yüklenme/boşaltması ve malzeme taşıma işlemleri robot tarafından ...
  • Çok dönemli planlama çevreninde modüler kapasiteli ana dağıtım üssü yer seçimi ve ana dağıtım üssü ağı tasarımı problemleri 

   Seçerdin, Yusuf (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013)
   Bu çalışmada, çok dönemli planlama çevreninde modüler kapasiteli ana dağıtım üssü (ADÜ) yer seçimi ve ADÜ ağı tasarımı problemleri ele alınmaktadır. Problemde, her dönemde, ADÜ'lerin yerleri ve kapasiteleri belirlenmekte, ...
  • Çok hedefli savunma problemlerinde istihbaratın değeri 

   Ersü, Buğra (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Bu çalışma, çok hedefli bir savunma probleminde, farklı senaryolar altında istihbaratın değerinin tespitine yönelik analitik bir yaklaşım sunmaktadır. Amaç, karar verici için tüm alternatif stratejileri analiz etmektir. ...
  • Çok koalisyonlu tam kamyon yükü gönderici işbirliği 

   Zehtabiyan, Soheyl (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2016)
   Gönderici işbirliği, son yıllarda ortaya çıkmış yeni bir işbirliği türüdür ve tedarik zinciri yönetiminde kurumlar arası yatay işbirliği sınıfına girmektedir. Sert rekabet koşulları, kaynak yetersizliği, iklim değişimi, ...
  • Çok modelli üretim yapan montaj hatlarında eş zamanlı montaj hattı dengeleme ve istasyonlar arası ara stok alanı atama problemi için bir çözüm yaklaşımı 

   Göçer, Elif Gizem (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2018)
   Montaj hatları birçok üretim sisteminin önemli bir parçası olarak yer almaktadır. Montaj hatlarının tasarımıyla ilgili en temel problemlerden birisi montaj hattı dengeleme problemidir. Bu problem verilen bir üretim hedefi ...
  • Çok tipli devinimli stok içeren havayolları bakım onarım servislerinde entegre üretim çizelgeleme ve kapasite planlama : Sabitleme ve optimize et sezgisel yaklaşımı 

   Öztürk, Fatma Sedanur (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2018)
   Havayolu sektörü için bakım onarım (BO) faaliyetleri uçuşların güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak için genel düzenlemelere tabidir. Uçak üzerindeki kritik ekipmanlar, kullanım izninin sürmesi için düzenli aralıklarla ...
  • Değişik tip parça üreten robotlu akış hücrelerinde döngüsel çizelgeleme  

   Çoban, Betül (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2016)
   Bu çalışmada ele alınan problem, tek tutuculu bir robotun kullanıldığı ve değişik tip parça üreten robotik hücrelerin tasarımı problemidir. Tek tutuculu robotlar aynı anda üzerlerinde tek bir parça bulundurabilir. Sistemde ...
  • Bir dinamik Hibrid esnek akış atölyesi çizelgeleme problemi 

   Uzel, Simay Sezgi (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2015)
   Bu çalışma, bir gerçek hayat hibrid esnek akış atölyesi çizelgeleme probleminden yola çıkılarak tasarlanmıştır. Hibrid akış atölyesi standart akış atölyesi probleminin karakteristiklerine ek olarak bir aşamada birden fazla ...
  • Doğrusal eskiyen sistemlerin yenileme politikasının stokastik süreçler yöntemi ile incelenmesi 

   Poladova, Aynura (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2017)
   Bu çalışmada doğrusal eskiyen ve mükemmel olmayan bakım politikası uygulanan bir sistem incelenmiştir. Başlangıç anında sistemin ?? > 0 kaynağa sahip olduğu, çalışır durumdayken bu kaynağın sürekli ve doğrusal biçimde ...