e-Arşiv

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Açık ve Dijital Arşivleri

“Akademik Arşiv” de TOBB ETÜ bünyesinde üretilen makale, tez, bildiri, kitap bölümü gibi araştırma çıktıları uluslararası standartlarda depolanmakta ve Üniversite’nin benimsemiş olduğu Açık Erişim Esasları çerçevesinde kısmi olarak açık erişime sunulmaktadır. TOBB ETÜ mensuplarının makaleleri ayrıca ArXiv, RePeC ve OpenAIRE gibi çeşitli arşivlerde de bulunabilmekte olup sayfanın altındaki ilgili butonlardan geçiş yapılabilir.

"Dijital Arşiv" de ise, bilimsel ve sosyal etkinlik videoları, TOBB ETÜ e-Yayınları, TOBB Yayınları Arşivi gibi koleksiyonlar, telif hakları sınırları içinde kullanıma açık veya kapalı olarak yer almaktadır.

Lütfen koleksiyonlarını görmek istediğiniz bölümü seçiniz.

Son Eklenenler

 • TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETU Publications, 2019)
 • Ceylan, Damla Or (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2017)
  Çalışmanın amacı, iklim değişikliğinin tarımsal üretime etkisini küresel ölçekte panel veri seti kullanarak incelemektir. Çalışma, ayrıca, tarımsal üretim ile enflasyon arasındaki ilişkiyi basit bir regresyon modeliyle ...
 • Özsoy, Seren (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2018)
  Bu tezin amacı, doğrudan yabancı sermaye girişlerinin ve yenilikçi faaliyetlerin ülkelerin ihracat performansının iyileştirilmesinde bilgi yayılımı kanalı olarak hareket edip etmediğini araştırmaktır. İhracat performansının ...
 • Demir, Reyhan (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2015)
  Ekonomik büyüme ve kalkınma konusunda önemli hedefleri olan Türkiye, enerji ihtiyacının yaklaşık %75'ini ithalatla karşılamaktadır. Enerjide dışa bağımlılık, dış ticaret dengesini bozmakta, dolayısıyla da cari açık düzeyini ...
 • Gökçer, Türkan Yeliz (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2016)
  Bu tezde, Bell tarafından tanımlanan genel bir toplam süreci kullanılarak sürekli fonksiyonlara pozitif fakat daha zayıf lineerlik koşulunu sağlayan maksimum-çarpım operatörleriyle yaklaşım özellikleri incelenmiştir. Bu ...
 • Oflaz, Emre (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2016)
  İstenmeyen diş hareketlerine karşı direnç olarak tanımlanan ankraj, ortodontik tedavilerin başarılı olmasındaki en önemli faktörlerden biridir. Son yıllarda, rahatsız başlıklar ve daha büyük boyutlu implantlar yerine ...
 • Demirtaş, Uğurtan (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2015)
  Geliştirilmiş Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) projelerine, Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) tarafından Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafi ve iklimsel şartlara uygun olacak şekilde yeni proje yükümlülükleri eklenmiştir. NATO ...
 • Gümrük, Semra (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2015)
  Günümüzde, çamaşır kurutma makinelerinde kurutma havası olarak kullanılan havanın neminin alınması amacıyla hava soğutmalı ya da su soğutmalı kondenserler kullanılmaktadır. Ancak bu ürünlerdeki kurutma süresinin uzunluğu, ...
 • Doğrudil, Mahmut (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2016)
  Yanma odalarında, yanma sonucu açığa çıkan gaz sıcaklıkları, alev tüpü astarının erime sıcaklığından çok daha yüksektir. Bu nedenle yanma odası tasarımında çeşitli soğutma yöntemleri kullanılır ve yanma ürünü sıcak gazların ...
 • Çoban, Ahmet Buğra (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2016)
  İnsansız hava araçlarında uçuş esnasında kanadın şeklinden kaynaklanan kanat ucu girdapları meydana gelmektedir. Bu girdaplar hem uçağın kendisinde hem de peşinden gelen uçaklarda aerodinamik performans kaybına sebep ...

Daha Fazlası...