e-Arşiv

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Açık ve Dijital Arşivleri

“Akademik Açık Arşiv Bölümü” nde TOBB ETÜ bünyesinde üretilen makale, tez, bildiri, kitap bölümü gibi araştırma çıktıları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolanmakta ve Üniversite’nin Açık Erişim Esasları çerçevesinde kısmi olarak açık erişime sunulmaktadır. TOBB ETÜ mensuplarının makaleleri ArXiv, RePeC ve OpenAIRE gibi çeşitli arşivlerde de bulunabilmekte olup sayfanın altındaki ilgili butonlardan geçiş yapılabilir.

"Dijital arşivler Bölümü" nde ise TOBB Yayınları Arşivi koruma amaçlı, bilimsel ve sosyal etkinlik videoları ile TOBB ETÜ e-Yayınları telif haklarının elverdiği ölçüde genel kullanıma sunum amaçlı koleksiyonlar olarak yer almaktadır.

Lütfen koleksiyonlarını görmek istediğiniz bölümü seçiniz.

Son Eklenenler

 • Hayran, Zeki; Kurt, Hamza; Herrero, Ramon; Botey, Muriel M.; Staliūnas, Kȩstutis; Staliunas, K. (American Chemical Society, 2018-05-16)
  A general procedure to design objects that are intrinsically invisible (without the necessity of an external cloak) has not been demonstrated so far. Here we propose a flexible method to design such self-cloaked objects ...
 • Ömeroğlu, Hakan (The British Editorial Society of Bone & Joint Surgery, 2018-08)
  Purpose The aim of this article is to review the current concepts in the indications, results and failure causes of the treatment of developmental dysplasia of the hip (DDH) with the Pavlik harness. Methods: The reported ...
 • Kurt, Hamza; Yasa, Utku G.; Turduev, Mirbek; Giden, İbrahim Halil (American Physical Society, 2018-05-16)
  In this study, realization and applications of anisotropic zero-refractive-index materials are proposed by exposing the unit cells of photonic crystals that exhibit Dirac-like cone dispersion to rotational symmetry reduction. ...
 • Yalçınkaya, Haldun; Hatipoğlu, Emre; Açar, Dilaver Arıkan; Çelikpala, Mitat (Routledge, 2018-08-08)
  This study introduces the TUBAKOV dataset, which offers extensive data on 57 peacekeeping operations (PKOs) that Turkey has contributed to between the years 1988–2015. TUBAKOV improves existing data in several ways. First, ...
 • Gümüş, Melike; Giden, İbrahim Halil; Kurt, Hamza (OSA - The Optical Society, 2018-06-01)
  In this study, we report a low-symmetric photonic crystal (PhC) structure that exhibits high coupling efficiency in a broadband frequency range with a tilted self-collimating capability. First, the analytical approach is ...
 • Yiǧit, Melike; Yıldız, Huseyin Ugur; Kurt, Sinan; Tavlı, Bülent; Güngör, Vehbi Çağrı (John Wiley and Sons Ltd, 2018-07-25)
  Packet size optimization is a critical issue in wireless sensor networks (WSNs) for improving many performance metrics (eg, network lifetime, delay, throughput, and reliability). In WSNs, longer packets may experience ...
 • Yılmaz, Döne; Yeltik, Aydan; Kurt, Hamza (OSA - The Optical Society, 2018-06-01)
  We propose and demonstrate reduced symmetry photonic surfaces providing highly controlled Bloch wave propagation. The backward and dual directional propagations have been observed in the proposed low-symmetric periodic ...
 • Hayran, Zeki; Herrero, Ramon; Botey, Muriel M.; Kurt, Hamza; Staliunas, Kestutis (American Physical Society, 2018-07-12)
  We propose a feasible invisibility approach to suppress the scattering of waves from or to given directions and for particular frequencies, i.e., invisibility on demand. We derive a generalized Hilbert transform for a ...
 • Yücel, Eda; Salman, F. Sibel; Bozkaya, Burçin; Gökalp, Cemre (Springer New York LLC, 2018-09-20)
  We study the delivery of mobile medical services and in particular, the optimization of the joint stop location selection and routing of the mobile vehicles over a repetitive schedule consisting of multiple days. Considering ...
 • Saricaoǧlu, Fatma; Aksoy, Şemsi Mustafa; Yilmazlar, A.; Özkan, Derya; Çopuroǧlu, Elif; Ünlüsoy, Eser Özlem; Ekmekçi, Perihan Elif; Süzer, Mehmet Anıl; Argun, Güldeniz; Sunul, Hasibe; Demirel, İsmail; Eroǧlu, Ahmet; Alkaya, Filiz Solmaz; Yüce, Deniz; Hayran, Mutlu (Geriatrics Society, 2018)
  Femoral fracture is associated with high geriatric mortality. Frailty is the increased vulnerability to stressors resulting from aging-associated decreases in physiological reserve. We aimed to predict 30-365-day postoperative ...

Daha Fazlası...