Institutional Repository

University of Economics & Technology Repository

The "Institutional Repository " hosts research output of the members of TOBB ETU such as articles, conference papers, theses and dissertations, reports and more.

The "Digital Archives" hold various collections such as TOBB ETU e-books, conference and social event video recordings, TOBB Publications Digital Archive.

Recently Added

 • Körpe, Esra (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2017)
  İyon kanalları hücrelerde elektriksel sinyalin iletilmesinde önemli rol oynayan membran proteinleridir. İyon kanallarına, bir ligandın bağlanması veya elektriksel bir sinyalin gelmesi membran potansiyelini değiştirirken ...
 • Çiçek, Cihan Tuğrul (TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  İnsansız hava araçları (İHA) son yıllarda çok farklı alanlarda kullanılmaya başlanmıştır. Hem maliyet avantajları hem de kolay yönetilebilir olmaları kullanım alanlarının genişlemesine de olanak vermektedir. Bu tez kapsamında ...
 • Sevinç, Nurgül (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2017)
  Bu çalışmada, demokrasi ve iktisadi büyüme arasındaki ilişki nüfusunun çoğu Müslüman olan kırk altı ülke bağlamında araştırılmıştır. Demokrasi ve ekonomik değişkenler arasındaki ilişki literatürde oldukça popüler olmasına ...
 • Denk, Muhammed Mücahit (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2017)
  Bu çalışma 2013 yılından sonra görülen TL- dolar döviz kurundaki yükselişin sebebini yerli ve yabancı kaynaklı makroekonomik duyuruların etkilerini ele alarak araştırmaktadır. Çalışma 01 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2016 tarihleri ...
 • Karakaya, İsmail (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2017)
  Günümüz dünyasında binaların yeryüzüne dağılımının tespiti uzaktan algılama uzmanlarının yoğun çalıştığı bir alandır. Çünkü bina dağılımı sosyal, ekonomik ve askeri açıdan önem arzetmektedir. Dolasıyla bina dağılımının ...
 • Güzeloğlu, Mehmet (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2017)
  Güvenlik çalışmaları, Soğuk Savaş'ın bitmesiyle birlikte uluslararası sistemin boyut değiştirmesi ve böylece tehditlerin de boyut değiştirmesi ile birlikte değişime girmiştir. Böylece tüm devletler güvenlikleri açısından ...
 • Aydemir, Coşkun (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2015)
  Doğrusal olmayan kavşak detektörleri, p-n kavşakların tehdit unsuru olarak kullanıldıkları alanlarda, bu kavşakların tespit edilmesi amacıyla geliştirilmişlerdir. Çalışma prensipleri harmonik radar mantığı ile tasarlanan ...
 • Yalçın, Ceylan (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2017)
  Bu çalışmada, uygun zaman skalaları üzerinde istatistiksel yakınsaklık, lacunary istatistiksel yakınsaklık, kuvvetli Cesàro yakınsaklık, kuvvetli lacunary Cesàro yakınsaklık kavramları tanımlanmış ve bunlarla ilgili çeşitli ...
 • Silemek, Berk (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2017)
  Yüksek yoğunluklu odaklı ultrason (HIFU), günümüzde pek çok hastalığın tedavisi için umut vadeden bir teknolojidir. Doku eritmesi ve ilaç teslimatı gibi iki temel tedavi yöntemi üzerine çalışılan bu teknolojide, süre ve ...
 • Yolaçan, Demet (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2017)
  Fotoelektrokimyasal güneş pilleri foto-hassas yarıiletken elektrot üzerine düşen güneş ışığının elektrik enerjisine çevrilmesi ile bu elektrotun içerisine yerleştirildiği elektrolit solüsyonundaki suyun hidroliz edilmesini ...

View more