Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kocakale, Yahya (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2016)
  Bu tezde Türkiye için hesaplanan bölgesel reel efektif döviz kurları ile ihracat performansı arasında bir ilişki olup olmadığı incelenmiştir. 2003 Mart - 2015 Aralık dönemi (çeyreklik) tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) ...
 • Tutu, Behzat Ecem (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2017)
  Bu çalışmada, Türkiye elektrik talebini etkileyen faktörler belirlenmiş ve elektrik talebini öngören ekonometrik bir model geliştirilmiştir. Yapılan literatür araştırması ve korelasyon testleri sonucunda sıcaklık, nem, ...
 • Haliloğlu, Ebru Yüksel; Tutu, Behzat Ecem (2018-07)
  Bu makalenin amacı, Türkiye elektrik tüketimini günlük olarak tahminleyen bir model oluşturmaktır. Literatürde elektrik talebi öngörüleri çoğunlukla yıllık frekansta mevcuttur; bu çalışmada farklı olarak günlük frekansta ...
 • Aslan, Selma Alpay (Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi, 2007)
  Bildiri, TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ) Kütüphanesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Kütüphanesi , TOBB Kütüphanesi'nin Avrupa Birliği Derleme Kaynakları dışındaki tüm koleksiyonunu 2005 yılında ...
 • Kındap, Ahmet (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2016)
  Doğu ve batı bölgeleri arasındaki ciddi düzeydeki bölgesel gelişmişlik farkları politikacıların ve devletin bölgesel gelişme politikalarının temel ilgi alanı ola gelmiştir. Türkiye bu gelişmişlik farklarını azaltmak için ...
 • Akdeniz, Merve (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Social Sciences, 2015)
  Bu çalışma, 2005-2013 yılları için TÜİK Bölgesel Veri datasetini kullanarak, 12 ana mal grubu için Türkiye'nin 26 bölgesindeki (İBBS Düzey 2) hane halkı tüketim alışkanlıklarının farklılıklarını incelemektedir. Tüketici ...
 • Onar, Ayşe Gamze (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
  Sosyal güvenlik sorunu, özellikle son yıllarda hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin başlıca problemi haline gelmiştir. Ülkemizde de sistemin mevcut yapısı ve işleyişi ile ilgili kaygılar olmasına karşın, 4632 ...
 • Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği (Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, 1962-01-01)
 • Balıkçıoğlu, Eda; Dalgıç, Başak; Fazlıoğlu, Burcu (2016-05)
  Çalışmanın amacı Türkiye’deki orta gelirli sınıfın genel durumunu belirlemek ve orta gelirden düşük gelire ve yüksek gelire geçiş olasılığını etkileyen sosyoekonomik ve demografik faktörleri tespit etmektir. Analizlerde ...
 • Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği (Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, 1957-01)
 • Gürbüz, Selman Emre (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2017)
  Bu çalışmada Türkiye'deki Uluslararası İlişkiler lisans programlarındaki bölüm müfredatlarına odaklanılacaktır. Ders müfredatları, başlıkları ve içerikleri, kullanılan materyallerin metinlerde tespit edilen söylemleri, ...
 • Gülel, Derya (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
  Sigorta firmaları, sigortalıları kaza geçmişlerine göre indirim sınıflarına ayırmaktadırlar. Bir yıl içerisinde sigorta firmasına yapılan talepler doğrultusunda sigortalılar bir sonraki yıl farklı indirim sınıfında yer ...
 • Güngör, Kutaycan (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2017)
  Bu çalışmanın temel amacı, kurumsal finansal riskten korunma işleminin belirleyicilerini anlamak ve Türkiye'de finansal olmayan firmalar tarafından türev kullanımı ile ilgili faktörleri incelemektir. Bu çalışmada, hem türev ...
 • Karabacak, Zaliha İnci; Sezgin, Ayşe Aslı (Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, 2019-06)
  In today’s world where the new is discussed against the traditional one, the access to information sources has created different settings in which the ability of digital literacy is regarded as a separate ability. Adapting ...
 • Ongur, Hakan Övünç; Gürbüz, Selman Emre (Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği, 2019)
  Using a qualitative discourse analysis, this article aims at introducing the sub-discipline of Critical Pedagogy (CP) to the studies of International Relations (IR), incorporating the orientalist text analysis into CP and ...
 • Serin, Gizem; Öz, Cansu; Öz, Bahar; Lajunen, Timo (Middle East Technical UniversityOrta Doğu Teknik Üniversitesi, 2018)
  The aim of this study was to examine the relationship between pedestrian safety attitudes and pedestrian behaviors by using the attitude questionnaire developed for this study. For this purpose, in the process of data ...
 • Demirtaş, Birgül (Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği, 2016-12)
  Despite the fact that external relations of local administrations have been increasing all over the world ranging from Brazil to China and from Canada to Iran, mainstream International Relations literature has so far ...
 • Bıçakçı, Kemal; Yavuz, Davut Deniz; Gurkan, Sezin (IEEE, 2016)
  In this paper, we propose TwinCloud as a client-side solution providing a secure system to users without compromising the usability of cloud sharing. TwinCloud brings a novel solution to the complex key exchange problem ...
 • Kılıç, Emrah; Omur, Nese; Koparal, Sibel; Ulutas, Yucel Turker (Kyungpook National University, 2016-06)
  In this paper, we define two kinds variants of the super Catalan matrix as well as their q-analoques. We give explicit expressions for LU-decompositions of these matrices and their inverses.
 • Zakerhaghighi, H.; Adibnazari, S.; Güler, Mehmet Ali; Faghidian, S. A. (Wiley-V C H Verlag Gmbh, 2017-10)
  In this paper, the fully-coupled rolling contact problem between a rigid cylinder and an orthotropic medium is investigated. The governing equations are developed analytically; then, a numerical method, the Gauss-Chebyshev ...