Now showing items 1298-1317 of 2504

  • L-Polynomials of the Curve 

   Ozbudak, Ferruh; Saygı, Zülfükar (Springer Verlag, 2015)
   Let chi be a smooth, geometrically irreducible and projective curve over a finite field F-q of odd characteristic. The L-polynomial L-chi(t) of chi determines the number of rational points of chi not only over F-q but also ...
  • Labor intensity and risk in manufacturing firms 

   Doğan, Figen Güneş (2015-12)
   I show that industry adjusted labor intensity is positively related to expected returns for firms in the manufacturing industry. Labor is one the most important factor of productions for a firm. When a negative shock hits ...
  • Lagrange-Burmann ters çevirme formülü ve kombinatorikte uygulamaları 

   Öztürk, Halit (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Bu tezde Lagrange-Bürmann inversiyon formülü (veya sadece Lagrange) olarak bilinen ve özel olarak mertebesi bir olan kuvvet serilerinin bileşke işlemine göre tersini bulmakta kullandığımız yöntem tanıtılmış, bu amaç}la ...
  • Lamellation in fibrous dysplasia: a clinicopathologic study 

   Çiçek, Ali Fuat; Kılınç, Melih; Safalı, Mükerrem; Günhan, Ömer (F Hernandez, 2018-09)
   Despite advances in regenerative medicine and tissue engineering, human skin substitutes remain a clear goal to achieve. Autografts remain the principal clinical option. The long-term changes in dermis, as well as its ...
  • Lane covering with partner bounds in collaborative truckload transportation procurement 

   Kuyzu, Gültekin (Pergamon-Elsevier Science Ltd, 2017-01)
   In collaborative truckload transportation procurement, the collaborating shippers aim to jointly identify and submit tours with little or no asset repositioning to a carrier, as opposed to submitting individual lanes, in ...
  • Large bandwidth mode order converter by differential waveguides 

   Oner, B.B.;  Üstün, K.;  Kurt, Hamza;  Okyay, A.K.;  Turhan-Sayan, G. (Optical Society Of American (OSA), 2015-2)
   In this article, we propose a large bandwidth mode-order converter design by dielectric waveguides with equal lengths but different cross-sectional areas. The efficient conversion between even and odd modes is verified by ...
  • Lazer enerjisinin sesüstü kavite akışına etkilerinin düşük dereceli modelleme yardımı ile sayısal analizi 

   Yılmaz, İbrahim (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013)
   Kaviteler üzerindeki yüksek hızlı akışlar, karmaşık, zamana bağlı değişen, anlaşılması zor bir akış alanı oluşturup, havacılık uygulamalarında pratik olarak önemli bir sorun teşkil eder. Bu karmaşık akışın içinde türbülanslı ...
  • Lazer epilasyon için optik görüntüleme ile öznitelik tabanlı kıl bölgesi tespiti 

   Avşar, Murat (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2015)
   Lazer epilasyon, kıl folikülüne ve şaftına termal yolla hasar verilerek, bu yapıların kalıcı bir şekilde yok edilmesini amaçlayan ve son yıllarda kullanımı oldukça yaygınlaşmış olan cerrahi olmayan bir operasyondur. Lazer ...
  • Legg-Calvé-Perthes hastalığı; Etiyoloji ve fizyopatoloji. 

   Ömeroğlu, Hakan; İnan, Ulukan (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği, 2017-01)
   Legg-Calvé-Perthes disease is a childhood disorder in which specific clinical and radiological findings due to disruption in the arterial circulation of the capital femoral epiphysis are seen. It is most commonly seen in ...
  • Leslie tipi bir ayrık av-avcı popülasyon modelinin kararlılık ve neimark-sacker çatallanma analizi 

   Baydemir, Pınar (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2018)
   Bu tezde, Leslie tipi bir ayrık av-avcı popülasyon modelinin dinamik yapısı analiz edilmiştir. Bu model diferensiyel denklem sistemi ile tanımlanan av-avcı popülasyon modelinden Euler metodu kullanılarak elde edilmiştir. ...
  • Leveraging human computation for pure-text Human Interaction Proofs 

   Bıçakçı, Kemal; Kiziloz, Hakan Ezgi (Academic press ltd.Elsevier Science ltd., 2016-08)
   Even though purely text-based Human Interaction Proofs (HIPS) have desirable usability and accessibility attributes; they could not overcome the security problems yet. Given the fact that fully automated techniques to ...
  • Life Satisfaction and Keeping Up with Other Countries 

   Ekşi, Ozan; Kaya, Neslihan (Springer, 2017-02)
   Micro income studies show that relative income of individuals-with respect to their colleagues, friends, etc.-affects their life satisfaction significantly. This paper attempts to extend these studies by using the idea ...
  • Lifetime maximization of wireless sensor networks in forest environment via transmission power level optimization 

   Aydinli, Y.; Tavlı, Bülent (Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2018-07)
   In this research, lifetime calculation and optimization of wireless sensor networks (WSN) in forest environment is presented. Optimization is based on transmission of data and acknowledgement packets between nodes according ...
  • Ligneous periodontitis in a child with plasminogen deficiency. 

   Ertas U.; Saruhan N.; Gunhan O. (Medknow Publications & Media Pvt Ltd., 2017-12)
   Ligneous periodontitis (LP), a rare periodontal disease, is seen secondary to plasminogen deficiency and fibrin deposition. It is characterized by nodular gingival enlargements and progressive destructive membranous ...
  • Limit theorem for a semi - Markovian stochastic model of type (s,S) 

   Hanalioğlu, Zülfiye; Khaniyev, Tahir (Hacettepe University, 2019)
   In this study, a semi-Markovian inventory model of type (s,S) is considered and the model is expressed by means of renewal-reward process (X(t)) with an asymmetric triangular distributed interference of chance and delay. ...
  • Lineer indirgeme dizilerinin bazı ters toplamlarının hesaplanması 

   Ersanlı, Didem (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2019)
   Bu tezde, $U_{0}=0$, $U_{1}=1$ ve $V_{0}=2$, $V_{1}=p$ başlangıç koşulları olmak üzere her $n\ge{2}$ için \begin{equation*} U_{n}=pU_{n-1}+rU_{n-2}\text{ ve }V_{n}=pV_{n-1}+rV_{n-2}, \end{equation*}% kuralları ile tanımlanan ...
  • Lityum-iyon pili uygulamaları için karbon esaslı elektrod malzemelerin geliştirilmesi 

   Kayalı, Emre (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2016)
   Lityum iyon bataryalar, günümüz taşınabilir elektronik cihazların ve ilerinin elektrikli arabalarının enerji kaynakları olarak büyük ilgi görmektedirler. Hızlı şarj edilebilme, yüksek enerji depolama kapasitesi gibi ...
  • Load and PV Generation Forecast Based Cost Optimization for Nanogrids with PV and Battery 

   Gudelek, M.U.; Cirak, C.R.; Arin, E.; Sezgin M.E.; Özbayoğlu, Ahmet Murat; Gol, M. (Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2018-11-20)
   Power system resiliency and robustness became major concerns of the system operators and researchers after the introduction of the smart grid concept. The improvements in the battery storage systems (BSS) and the photovoltaic ...
  • The location-allocation problem of drone base stations 

   Çiçek, Cihan Tuğrul; Gültekin, Hakan; Tavlı, Bülent (Elsevier Ltd, 2019)
   In this study, we consider the 3D location problem of multiple Drone Base Stations (DBSs) together with the allocation of the resources to serve the users in a wireless communication network. The problem is formulated as ...
  • Logaritmik ve üstel fonksiyon hesaplamaları için bütünleşik yenilikçi donanım mimarisi geliştirilmesi 

   Helvacıoğlu, Gülfem (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2017)
   Bu çalışmada, belirli bir tabanda logaritma hesaplaması yapan İndirgemeli CORDIC Tabanlı Logaritma Çeviricisi (İCTLÇ) metodu tanıtılmış ve İCTLÇ'nin FPGA(Field-Programmable-Gate-Array) tabanlı donanım mimarisi ayrıntıları ...