Now showing items 1440-1459 of 2712

  • m-Makineli esnek operasyonlu akış tipi sistemlerde çizelgeleme 

   Demirtaş, Hatice Hande (2011)
   Bu çalışmada m makineli n adet parça üreten bir akış tipi üretim sistemi ele alınmıştır. Bu sistemde her parça makinelerde sırayla işlenmektedir. Her bir makinenin parça üzerinde yapması gereken belirli işlemler vardır. ...
  • Mach 1.5 süpersonik kavite akışının açık kaynak yazılımla hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizleri ve sonuçların ticari yazılım simülasyonları ile karşılaştırılması 

   Yaldır, Elçin Ceren (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2018-01-01)
   Bu çalışmanın odak noktası açık kavite üzerindeki yüksek hızlı akışların anlaşılmasıdır. Uçakların mühimmat taşıması için kullanılan, gövdenin iç kısmında yer alan depolama bölgeleri simülasyonlarda dikdörtgen kavite boşluğu ...
  • Machine Learning Techniques for Online Social Networks 

   Özyer, Tansel;  Alhajj, Reda; TOBB ETU, Faculty of Engineering, Department of Computer Engineering; TOBB ETÜ, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü; Özyer, Tansel; 143116 (Springer International Publishing, 2018)
  • Main Ethical Breaches in Multicenter Clinical Trials Regulations of Turkey 

   Ekmekci, Perihan Elif (Yozmol Heiliger, 2016-12)
   Turkey has been a growing market for multicenter clinical trials for the last ten years and is considered among the top ten countries in terms of potential study subject populations. The objective of increasing the share ...
  • Maintenance Policies for a Deteriorating System Subject to Non-Self-Announcing Failures 

   Keles, Busra; Tekin, Salih; Bakir, Niyazi Onur (IEEE-Inst Electrical Electronics Engineers Inc, 2017-03)
   In this study, we comparatively evaluate various maintenance policies for systems subject to continuous-time Markovian deterioration, whichmay result in non-self-announcing failures. The decision maker inspects the system ...
  • Makroekonomik değişkenlere dayalı kredi riski modellemesi ve stres testi analizi 

   Yüksel, Özlem (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
   Bu tez çalışması, küreselleşen finansal piyasaların etkisiyle önemi daha iyi kavranan bankacılık sektörünün en önemli riski olan kredi riskini esas alarak, Türk bankacılık sektörü için makroekonomik değişkenlere dayalı, ...
  • Makroekonomik risk iştahı göstergelerinin Türkiye finansal piyasalarına etkisi 

   Berk, Kübra (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2019)
   Yatırımcıların risk almaya meyillerini ölçmek için çok sayıda endeks bulunmakta olup, bunların doğru ve kesin sonuçlar vermedikleri daha önce yapılan ampirik çalışmalarla ortaya konmuştur. Bu çalışmada risk iştahı göstergeleri ...
  • Maksimum-çarpım operatörlerinin toplam süreci 

   Gökçer, Türkan Yeliz (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2016)
   Bu tezde, Bell tarafından tanımlanan genel bir toplam süreci kullanılarak sürekli fonksiyonlara pozitif fakat daha zayıf lineerlik koşulunu sağlayan maksimum-çarpım operatörleriyle yaklaşım özellikleri incelenmiştir. Bu ...
  • Maksimum-Çarpım operatörlerinin yaklaşım özellikleri 

   Sarı, Engin (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2015)
   Bu yüksek lisans tezinde istatistiksel yakınsaklık kavramı kullanılarak pseudo-lineer yapıdaki maksimum-çarpım operatörlerinin yaklaşım özellikleri incelenmiştir. Hem klasik hem de istatistiksel yaklaşım sonuçları üzerinde ...
  • Maksimum-minimum operatörleriyle yaklaşımın genelleştirilmesi 

   Gökçer, Türkan Yeliz (TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu tezde, Bede ve arkadaşları tarafından 2008 yılında tanımlanan maksimum-minimum operatörlerinin yaklaşım özellikleri sistematik olarak çalışılmıştır. Maksimum-minimum operatörleri lineerlikten daha zayıf bir kavram olan ...
  • Mali başarı ve başarısızlık tahmini: Lojistik regresyon ve destek vektör makineleri karşılaştırması 

   Şengören, Fatih (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2019)
   Mali başarısızlık; firmaları, kredi verenleri ve yatırımcıları olumsuz etkileyen ve sosyo ekonomik sonuçları olan bir olgudur. Ekonomik düzende bu kadar geniş bir kesimi olumsuz etkileyen mali başarısızlığın önceden tahmini; ...
  • Maliyet odaklı ana dağıtım üssü yer seçimi ve kapasiteli intermodal ana dağıtım üssü ağları tasarımı 

   Serper, Elif Zeynep (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Günümüzün rekabetçi ortamında, kargo sektöründe hizmet veren pek çok firma ana dağıtım üssü (ADÜ) ağlarında intermodal taşımacılık ve farklı tip araçlar kullanarak birim ulaşım maliyetlerini düşürmeyi amaçlamaktadır. Farklı ...
  • Managing transshipments in a multi-retailer system with approximate policies 

   Comez-Dolgan, Nagihan; Fescioğlu Ünver, Nilgün (Palgrave Macmillan Ltd, 2015)
   Using the right transshipment policy is important when transshipments are exercised under demand uncertainty. Optimal transshipment policy can be quite complex in a multi-firm system as optimal actions depend on all system ...
  • Manipulation of photonic nanojet using liquid crystals for elliptical and circular core-shell variations 

   Eti, N.;  Giden, I.H.;  Hayran, Z.;  Rezaei, B.;  Kurt, Hamza (Taylor And Francis Ltd., 2017-08)
   We present theoretical studies on a tunable photonic nanojet (PNJ) created by adapting a shell and liquid crystal (LC) core architecture. The shell is made of indium tin oxide and the core is infiltrated with nematic LCs. ...
  • Manyetik titreşim sönümleyicilerin sayısal ve deneysel yöntemlerle incelenmesi 

   Ergül, Eren Can (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2018)
   Dış etkenlerin yapılar ve çeşitli mekanik sistemler üzerinde oluşturabileceği zorlanmaların doğrusal olmayan titreşim sönümleyicilerle iyileştirilmesi üzerinde yoğunlukla çalışılan konulardan biridir. Günümüzde doğrusal ...
  • Map ve Reduce ile mobil ağlarda uçtan uca internet hız analizi 

   Uzun, Mete (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2016)
   Mobil veri iletişimi, mobil cihazların kullanımın ve veri yoğunluklu uygulamaların artmasıyla hızlı bir şekilde artmaktadır. Artan veri kullanımından dolayı veri iletişimi trafiğinin izlenmesi ve analiz edilmesi, mobil ...
  • Mapreduce kullanarak RDFS üzerinde dağıtık çıkarsama 

   Çetin, Yiğit (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Günümüzde teknoloji çağında büyük veriler üzerinde işlemlerin gerçekleştirilebilmesi gerekmektedir. Bu verilerin ölçeklenebilir bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için en önemli çözüm yolu dağıtık ve paralel hesaplama ...
  • Markaya düşkünlük kavramı ve ürün kategorisine göre farklılıklar 

   Pak, Halil; Kasnakoğlu, Berna Tarı (Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 2015-07)
   Bu çalışmanın amacı Bristow ve diğerlerinin (2002) geliştirmiş olduğu marka düşkünlüğü (brand dependence) ölçeğini üç farklı ürün kategorisinde uygulamak ve cinsiyetler arasında marka bağımlılığı açısından farklar olup ...
  • Martensitik faz dönüşümler için mikromekanik temelli bir model 

   Günel, İlkay (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012-11-07)
   Martensitik faz dönü³ümleri ³ekil haf zal ala³ mlar n ana deformasyon mekanizmas n olu³turan, çeli§in mekanik özelliklerinin belirlenmesinde çok büyük önemi olan kat -kat faz dönü³ümleridir. Bu dönü³ümlerin olu³umu ...
  • Martensitik faz dönüşümleri için mikromekanik temelli bir model 

   Günel, İlkay (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, 2012)
   Martensitik faz dönüşümleri şekil hafızalı alaşımların ana deformasyon mekanizmasını oluşturan, çeliğin mekanik özelliklerinin belirlenmesinde çok büyük önemi olan katı-katı faz dönüşümleridir. Bu dönüşümlerin oluşumu ...