Now showing items 1951-1970 of 2654

  • Radar mikro-doppler imza sınıflandırma problemi için derin sinir ağı başlatma ve eğitim metodolojileri 

   Seyfioğlu, Mehmet saygın (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2017)
   Son zamanlarda, derin yapay sinir ağları (DNN), sentetik açıklılı radar (SAR) veya mikro-Doppler tabanlı otomatik hedef tanıma gibi RF sinyal sınıflandırma uygulamalarında araştırma konusu olmuştur. Bununla birlikte, radar ...
  • Radar sinyal işleme algoritmalarının FPGA ve GPU üzerinde uygulanmasının başarım analizi 

   Özgür, Muhammet (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Gerçek zamanlı ve paralel işlem gerektiren bir çok sivil ve askeri uygulama FPGA üzerinde gerçekleştirilmektedir. FPGA, radar uygulamalarında gerçek zamanlı verinin yüksek hızlarda alınıp işlenmesi için kullanılmaktadır. ...
  • Radarla insan hareket sınıflandırma için bilgi-kuramsal tabanlı öznitelik seçimi 

   Tekeli, Bürkan (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Hareketli bir hedefin parçalarının salınımı ve titreşiminden kaynaklanan mikro-Doppler izleri, sadece araçlar, tanklar, helikopterler, hatta hayvanlar gibi değişik tip hedeflerin sınıflandırılması ve ayırt edilmesi için ...
  • Radiation Dose Reduction in Thorax CT 

   Koç, Gizem Gül; Kokangül, Ali; Hanalioğlu, Tahir (Çukurova Üniversitesi, 2014)
   Computerized Tomography is a method of working with X-rays and is increasing in application day by day. Scientists continue to conduct studies by reducing the dose of X-ray that patients are exposed to in order to reduce ...
  • Radyasyon ısı transferinin bir gaz türbini yanma odası duvar sıcaklığı üstündeki etkisinin hesaplamalı akışkanlar dinamiği-eşlenik ısı transferi yöntemleriyle incelenmesi 

   Sayğın, Yücel (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2017)
   Bir gaz türbini yanma odası içerisinde yanma tepkimeleri sonucunda yüksek sıcaklıkta yanma ürünleri (karbon dioksit, su buharı vb.) oluşmaktadır. Bu nedenle yanma odası (YO) duvarına önemli ölçüde ısı transfer edilmektedir. ...
  • Radyo yayılım modellerinin kablosuz algılayıcı ağların yaşam süresine etkisinin incelenmesi 

   Kurt, Sinan (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2016)
   Kablosuz Algılayıcı Ağların (KAA) pratikte gerçeklenmesi hedeflenen işlevi en uygun şekilde yerine getirebilmeleri ancak algılayıcı düğümler arasındaki yol kaybı değerlerinin gerçekçi yol kaybı modelleri vasıtasıyla doğru ...
  • Radyografi görüntülerinin görüntü işleme algoritmaları kullanılarak adaptif olarak sıkıştırılması 

   Nasıfoğlu, Hüseyin (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2017)
   Görüntü Saklama ve İletişim Sistemleri (Picture Archiving and Communication System, PACS), birçok sağlık merkezinde tıbbi görüntülerin depolanması ve bir merkezden başka bir merkeze ulaştırılmasında standart bir protokol ...
  • Radyoterapi uygulamaları için otomatik iris lokalizasyonu 

   Çavuşculu, Melih (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2017)
   Uveal melanom, erişkinlerde yaygın olarak görülen göz içi bir tümör tipi olmakla beraber, görme bozukluklarından göz kayıplarına hatta yüksek metastaz riski ile beraber yaşam kaybına sebep olabilmektedir. Geçmişten günümüze ...
  • Rainbow trapping in a chirped three-dimensional photonic crystal 

   Hayran, Zeki; Kurt, Hamza; Staliunas, Kestutis (Nature Publishing Group, 2017-06-08)
   Light localization and intensity enhancement in a woodpile layer-by-layer photonic crystal, whose interlayer distance along the light propagation direction is gradually varied, has been theoretically predicted and ...
  • Rainbow trapping in a tapered photonic crystal waveguide and its application in wavelength demultiplexing effect 

   Neşeli, B.; Bor, E.; Kurt, Hamza; Turduev, M. (OSA - The Optical Society, 2020-05)
   In this paper, we present the numerical and experimental demonstration of a wavelength demultiplexer (WDM) based on the photonic crystal (PC), in which the waveguide has a tapered width. Owing to the tapered waveguide, ...
  • A rare benign tumor with diagnostic difficulties: Synovial chondromatosis 

   Ümit Yemişçi, Oya; Ozen, Selin; Kart Köseoğlu, Hamide (Turkish League Against Rheumatism (TLAR), 2020)
   In this article, we present a case of a 47-year-old male patient presenting with an insidious onset of hip pain and loss of range of motion. The patient was initially treated conservatively to no avail. Detailed investigations ...
  • Rassal iş süreleri altında öğrenme eğrisi etkili melez akış tipi çizelgeleme 

   Aydın, Fatih (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2019)
   Üretim çizelgeleme ile süreçlerin düzenlenmesi, işlerin nerede ve ne zaman yapılacağının belirlenerek iş akışlarının eniyilenmesi amaçlanmaktadır. Çizelgeleme problemleri üretim alanının özelliklerine göre farklılaşmakta ...
  • Rational points of the curve over 

   Özbudak, Ferruh; Saygı, Zülfükar (Cambridge University Press, 2014-01)
   Let q be a power of an odd prime. For arbitrary positive integers h, n, m with n dividing m and arbitrary with ? ? 0 we determine the number of -rational points of the curve in many cases.
  • Rayleigh-Bénard taşınım ile titreşimli akışın etkileşiminin sayısal analizi 

   Çetindağ, Semih (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Bu tez çalışmasında, iki boyutlu, basık dikdörtgen şeklinde, alt duvarı sabit sıcaklık sınır şartı ile ısıtılan, üst duvarı yine bu sınır şartı ile soğutulan, yan yüzeyleri ise termal olarak yalıtılmış kapalı bir ortamda ...
  • Reading Agamben backwards: Syrian refugees, biopolitics and sovereignty in Turkey 

   Ongur, Hakan Övünç; Zengin, Hüseyin (SAGE Publications Ltd, 2019-03)
   Despite the growing literature that adapts the Italian thinker Giorgio Agamben’s theory of sovereignty to the analysis of the ruling Justice and Development Party’s (AKP) increasing authoritarian politics in Turkey, this ...
  • Real-Time In Vivo Control of Neural Membrane Potential by Electro-Ionic Modulation 

   Soybaş, Zafer; Şimşek, Sefa; Erol, F. M. Betül; Erdoğan, U. Çiya; Şimşek, Esra N.; Şahin, Büşra; Marçalı, Merve; Aydoğdu, Bahattin; Elbüken, Çağlar; Melik, Rohat (CELL PRESS, 2019)
   Theoretically, by controlling neural membrane potential (Vm) in vivo, motion, sensation, and behavior can be controlled. Until now, there was no available technique that can increase or decrease ion concentration in vivo in real ...
  • Realizing drug repositioning by adapting a recommendation system to handle the process 

   Özsoy, Makbule Gülçin; Özyer, Tansel; Polat, Faruk; Alhajj, Reda (BioMed Central Ltd., 2018-04-12)
   Background: Drug repositioning is the process of identifying new targets for known drugs. It can be used to overcome problems associated with traditional drug discovery by adapting existing drugs to treat new discovered ...
  • Recent Advances in Counter PRNU Based Source Attribution and Beyond 

   Karakucuk, Ahmet; Dirik, Ahmet E.; Sencar, Hüsrev Taha; Memon, Nasir D. (SPIE-INT SOC Optical Engineering, 2015)
   Photo response noise uniformity (PRNU) based source attribution has proven to be a powerful technique in multimedia forensics. The increasing prominence of this technique, combined with its introduction as evidence in the ...
  • Recent Advances in Salivary Gland Tumor Cytology 

   Günhan, Ömer; Kahraman, Devrim (2018)
   Fine needle aspiration cytology of the salivary glands is a reliable, inexpensive and quick method and provides guidance to clinicians when used carefully. In this review article; a general information about salivary gland ...
  • Reconciling energy and carbon emission performance for sustainability 

   Keserci, Ebru Taştan (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Enerji ve çevresel verimlilik kavramları üretim süreci esnasında çok az ya da hiç kirlilik açığa çıkmamasını sağlayarak verimliliği yeniden tanımlar ve sürdürülebilir bir geleceğe erişimi sağlar. Konuyla ilgili literatür ...