Now showing items 1-1 of 1

    • Bir İnsan Hakları Sorunu Olarak Yolsuzluk 

      Oral, Elif (Legal Yayıncılık, 2014-12)
      Küresel bir sorun haline gelen yolsuzluk, artık yalnızca liberal ekonomik düzene karşı bir tehdit olarak görülemez. Yolsuzluk bugün başta beslenme, barınma, sağlık ve eğitim hakları gibi ikinci kuşak haklar olmak üzere, ...