Now showing items 1-1 of 1

    • İnternet servis sağlayıcısı için iptal analizi modeli 

      Gök, Mehmet (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
      İptal analizi müşterilerin davranış örüntülerinin modellenerek, gelecekte iptal eğilimi gösteren aboneler hakkında öngörülerin belirlendiği müşteri ilişkileri yönetimi sürecidir. Yeni müşterinin kazanımı, mevcut müşterinin ...