Now showing items 1-1 of 1

    • Contalı levha tipi plakalı ısı değiştirgeçlerinin deneysel performans analizi 

      Aktürk, Fatih (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011)
      Günümüzde enerji kayıplarını en aza indirmek ve mümkün olan en yüksek verimlerde çalışmak mühendislik uygulamalarının birinci önceliği haline gelmiştir. Bunun sonucu olarak ısı transferini artırmaya yönelik çalışmalar ...