Institutional Repository

Browsing by Subject "Martensitic Phase Transformations"

Browsing by Subject "Martensitic Phase Transformations"

Sort by: Order: Results:

  • Günel, İlkay (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012-11-07)
    Martensitik faz dönü³ümleri ³ekil haf zal ala³ mlar n ana deformasyon mekanizmas n olu³turan, çeli§in mekanik özelliklerinin belirlenmesinde çok büyük önemi olan kat -kat faz dönü³ümleridir. Bu dönü³ümlerin olu³umu ...