Now showing items 1-2 of 2

  • Çift fazlı çeliklerde mikroyapının iyileştirilmesi 

   İnanç, Mustafa (TOBB ETÜ Fen Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2015)
   Çift fazlı çeliklerin mikroyapısının mukavemet/süneklik açısından malzemeye etkisinin araştırılması ve bu araştırmaların sonucunda mukavemet/süneklik açısından üstün özelliklere sahip çift fazlı çelikler için gerekli ...
  • Martensitik faz dönüşümler için mikromekanik temelli bir model 

   Günel, İlkay (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012-11-07)
   Martensitik faz dönü³ümleri ³ekil haf zal ala³ mlar n ana deformasyon mekanizmas n olu³turan, çeli§in mekanik özelliklerinin belirlenmesinde çok büyük önemi olan kat -kat faz dönü³ümleridir. Bu dönü³ümlerin olu³umu ...