Now showing items 1-1 of 1

    • 6502 Sayılı TkhkDaki Düzenlemelerin Yorumlanması Ve Görevli Mahkeme 

      Kırca, Çiğdem (Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanlığı, 2017-04)
      Tüm yorum unsurlarıyla birlikte denetlendiğinde kanunun sözünün amacını aştığı tespit edildiğinde amaca uygun sınırlama yapılmalıdır. Geniş yorumlar, Türk özel hukuk ve yargı sistemini düşünülmemiş ve amaçlanmamış olduğu ...