Now showing items 1-1 of 1

    • Gelir Yönetimi Metodlarının Türkiye Otelcilik Sektörüne Uygulanması 

      Meterelliyoz, Melike; Tan, Aygül (Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2014-12)
      Bu çalışmada Türkiye otel sektöründe hizmet veren bir firmanın verilerinden faydalanılarak otelcilik sektöründe kapasite kontrol yöntemleri üzerinde durulmuştur. Modelleme tekniği olarak, bu alanda daha önce yapılan ...