Now showing items 1-1 of 1

    • Vergi Yargılaması Hukukunda Ehliyet 

      Canyaş, Oytun (Türkiye Adalet Akademisi, 2014-01)
      Çalışmada “vergi yargılaması hukukunda ehliyet”, objektif ve sübjektif dava ehliyeti olmak üzere iki başlık altında ele alınmıştır. Objektif dava ehliyeti başlığı altında vergi yargılaması hukukunda taraf ve dava ehliyetleri ...