Show simple item record

The effects of court's determination that a filed case as non filed in the civil procedural law

dc.contributor.authorAslan, Kudret
dc.date.accessioned2019-06-26T07:45:18Z
dc.date.available2019-06-26T07:45:18Z
dc.date.issued2013-09
dc.identifier.citationAslan, K. (2013). Medeni Usul Hukukunda Davanın Açılmamış Sayılmasının Etkileri.Legal Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi, 9(25), 29-113
dc.identifier.issn1306-1224
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11851/1374
dc.description.abstractMedeni usul hukukunda davanın açılmamış sayılması, genel olarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 150. maddesinde düzenlenmiş olan ve çeşitli sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan bir yaptırım konumundadır. Davanın açılmamış sayılması durumunda, genel olarak dava açılmasına bağlanmış olan sonuçlar da, örneğin zamanaşımı kesilmesi gibi, geçersiz hale gelmektedir. Açılmamış sayılan dava, bu davaya konu haktan feragat anlamına gelmediği için yeniden açılabilmektedir. İşte yeniden açılan bu davada, açılmamış sayılan (ilk) dava dosyasındaki işlemlerin, bilgi ve belgelerin, ispat araçlarının, ileri sürülen talebin hüküm ve sonuçlarının ne olacağının tespiti önem taşımaktadır. Bu bağlamda, açılmamış sayılan dava dosyasındaki, mahkeme ve taraf işlemlerinin etkilerini sürdürüp sürdürmeyeceği, ilk dava dosyasındaki ispat araçlarının ve bağlayıcı taraf beyanlarının yeni açılan davadaki etkisinin ne olacağının tespiti önem taşımaktadır. Özellikle, açılmamış sayılan dava dosyasındaki talebin dahi yapılmamış sayılacağına ilişkin Kanun hükmünün ne anlama geldiğinin irdelenmesi, birçok bakımdan büyük bir öneme sahiptir.tr_TR
dc.description.abstractThe court's determination that a filed case as non filed under the Civil Procedural Law is a sanction outlined in Article 150 of the Code of Civil Procedure and is employed for various reasons. In the event the aaceptance of a filed case as non filed, the results of the litigation become null and void. For example, the statute of limitations is reset. Even when a filed case accepted as non filed, the rights arising from the litigation are not waived and therefore, can be opened once again. In this newly opened litigation, the applicable procedures, the information and documents from the first litigation, other evidence, and the demands made play an important role in the decision making of the court. The effectiveness of the evidence presented in the first litigation and the binding statements are important.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherLegal Yayıncılık
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccess
dc.subjectDavanın açılmamış sayılmasıtr_TR
dc.subjectdava açılmasının sonuçlarıtr_TR
dc.subjectdosyanın işlemden kaldırılmasıtr_TR
dc.subjectmedenı usul hukukutr_TR
dc.subjectdavatr_TR
dc.subjectCivil procedural lawen_US
dc.subjectlitigationen_US
dc.subjectcourt's determination that a filed case as non fileden_US
dc.subjectresults of the opening of the litigationen_US
dc.titleMedeni Usul Hukukunda Davanın Açılmamış Sayılmasının Etkileritr_TR
dc.titleThe effects of court's determination that a filed case as non filed in the civil procedural lawen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalLegal Medeni Usul Ve İcra-İflas Hukuku Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentTOBB ETÜ, Hukuk Fakültesitr_TR
dc.contributor.departmentTOBB ETU, Faculty of Lawen_US
dc.identifier.volume9
dc.identifier.issue25
dc.identifier.startpage29
dc.identifier.endpage113
dc.contributor.tobbetuauthorAslan, Kudret
dc.contributor.YOKid27833
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record