Show simple item record

Capacity in procedural tax law

dc.contributor.authorCanyaş, Oytun
dc.date.accessioned2019-06-26T07:45:18Z
dc.date.available2019-06-26T07:45:18Z
dc.date.issued2014-01
dc.identifier.citationCanyaş, O. (2014). Vergi Yargılaması Hukukunda Ehliyet. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 5(19), 355–414.
dc.identifier.issn1309-6826
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11851/1377
dc.description.abstractÇalışmada “vergi yargılaması hukukunda ehliyet”, objektif ve sübjektif dava ehliyeti olmak üzere iki başlık altında ele alınmıştır. Objektif dava ehliyeti başlığı altında vergi yargılaması hukukunda taraf ve dava ehliyetleri incelenmiştir. Bu kısımdaki analiz salt gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri ve diğer hukuki topluluklarla sınırlı tutulmamıştır. Bu başlık altında vergi yargılaması hukukunda idarenin taraf ve dava ehliyeti de detaylı bir biçimde irdelenmiştir. Sübjektif dava ehliyeti başlığı altında ise, vergi yargılaması hukukunda aktif ve pasif husumet kurumları incelemeye konu edilmiştir. Bu çerçevede, yükümlü ve sorumluların aktif husumetlerinin yanı sıra fiili yükümlüler ile üçüncü kişi ödevlilerin husumeti de ele alınmıştır. Bunlara ek olarak sübjektif dava ehliyeti kapsamında konunun düzenleyici işlem boyutu da değerlendirilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, “capacity in procedual tax law” has been approached under two titles as the objective and subjective capacity to file a suit. Under the title for objective ca pacity to file a suit, capacity to be a party and capacity to file a suit in procedural tax law have been analysed. The analysis under this part has not been limited with only real persons, legal persons in private law and other legal bodies but administration’s capacity to be a party and capacity to file a suit in procedural tax law have also been scrutinized in detail. Under the title for subjective capacity to file a suit, the notions of active and passive hostility in procedural tax law have been dealt with. In this fra-mework, in additon to active hostility of taxpayers and tax responsibles, hostility of the end users and third party incumbents has also been discussed. Within the concept of subjective capacity to file a suit, the regulatory transaction part of the subject has also been assessed in addition to these subjects.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTürkiye Adalet Akademisi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccess
dc.subjectVergi yargılaması hukukutr_TR
dc.subjecttaraf ehliyetitr_TR
dc.subjectdava ehliyetitr_TR
dc.subjectaktif husumettr_TR
dc.subjectpasif husumettr_TR
dc.subjectProcedural tax lawen_US
dc.subjectcapacity to be a party in a suiten_US
dc.subjectcapacity to file a suiten_US
dc.subjectactive hostilityen_US
dc.subjectpassive hostilityen_US
dc.titleVergi Yargılaması Hukukunda Ehliyettr_TR
dc.titleCapacity in procedural tax lawen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürkiye Adalet Akademisi Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentTOBB ETÜ, Hukuk Fakültesitr_TR
dc.contributor.departmentTOBB ETU, Faculty of Lawen_US
dc.identifier.volume5
dc.identifier.issue19
dc.identifier.startpage355
dc.identifier.endpage454
dc.contributor.tobbetuauthorCanyaş, Oytun
dc.contributor.YOKid114903
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Editör Denetimli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record