Show simple item record

An economical overview of the Constitutional court’s approach on the principle of ability to pay

dc.contributor.authorCanyaş, Oytun
dc.contributor.authorSeçilmiş, İ. Erdem
dc.date.accessioned2019-06-26T07:45:19Z
dc.date.available2019-06-26T07:45:19Z
dc.date.issued2013-06
dc.identifier.citationCanyaş, O., & Seçilmiş, İ. E. (2013). Anayasa Mahkemesi’nin Mali Güç İlkesine Yaklaşımına İktisadi Bakış. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1), 301-315.
dc.identifier.issn1302-1966
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/download/article-file/18874
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11851/1378
dc.description.abstractMali güç ilkesi 1961 Anayasası ile birlikte Türk Hukuku’na girmiştir. Bu dönemden beri vergilendirme yetkisinin anılan ilkeye aykırı kullanımı ilgili normun iptali sonucunu doğurabilmektedir. Ancak bir vergi yasasının mali güce aykırılık ilkesi bakımından denetimi, yargısal denetimin Anayasal sınırlarını zorlayabilmektedir. Her şeyden önce mali güç kavramı bünyesinde farklı yaklaşımlar barındıran iktisadi bir kavramdır. Bu nedenle anılan kavrama ilişkin yapılacak yargısal bir denetimde, Anayasa Mahkemesi’nin yapacağı bazı tespitler belirli bir iktisadi tercihte bulunmak anlamına gelebilecektir. Bu doğrultuda çalışmada Anayasa Mahkemesi’nin mali güce göre vergilendirme ilkesine ilişkin istikrar kazanan içtihadının iktisadi anlamı belirlenmeye çalışılmıştır. Anayasa Mahkemesinin kavramın iktisat teorisindeki rolünü büyük ölçüde özümsediği sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.description.abstract“The principle of ability to pay” was introduced into Turkish law by the 1961 Constitution. Since this date, using the taxation power against this principle has sometimes resulted in the annulment of the related norm. However, judicial review of a tax provision in terms of being against to the principle of ability to pay might compel the Constitutional borders of the judicial review. First and foremost, the notion of ability to pay is an economical concept that includes different approaches within its scope. Therefore, in a judicial review with regard to this principle, some results reached by the Constitutional Court might reach to an economical preference. In this regard, it has been aimed in this study to clarify the economical meaning of the adopted judgment of the Constitutional Court with regard to the ability to pay principle. It has been concluded that the Court has adopted the notion’s role in the theory of economics at a satisfactory level.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectMali güç ilkesitr_TR
dc.subjectödeme gücütr_TR
dc.subjectAnayasa Mahkemesitr_TR
dc.subjecttakdir yetkisitr_TR
dc.subjectfedakârlık teorisitr_TR
dc.subjectAbility to payen_US
dc.subjectThe Constitutional Courten_US
dc.subjectdiscreation poweren_US
dc.subjectsacrifice theoryen_US
dc.titleAnayasa Mahkemesinin Mali Güç İlkesine Yaklaşımına İktisadi Bakıştr_TR
dc.titleAn economical overview of the Constitutional court’s approach on the principle of ability to payen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentTOBB ETÜ, Hukuk Fakültesitr_TR
dc.contributor.departmentTOBB ETU, Faculty of Lawen_US
dc.identifier.volume5
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage301
dc.identifier.endpage315
dc.contributor.tobbetuauthorCanyaş, Oytun
dc.contributor.YOKid114903
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record