Show simple item record

dc.contributor.authorCanyaş, Oytun
dc.date.accessioned2019-06-26T07:45:19Z
dc.date.available2019-06-26T07:45:19Z
dc.date.issued2014-02
dc.identifier.citationCanyaş, O. (2013). İdari Yargılama Usulü Kanunu Ve Vergi Usul Kanunu Arasında Çatışmaların Klasik Yöntemle Çözümü. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, (110), 189–218.
dc.identifier.issn1304-2408
dc.identifier.urihttp://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2014-110-1344
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11851/1379
dc.description.abstractVergi Usul Kanunu’nda pek çok yargılama normu bulunmaktadır. Söz konusu normlar İdari Yargılama Usulü Kanunu’ndaki normlarla çatışabilmektedir. Çalışmada, belirtilen çatışmaların “klasik yöntem” olarak adlandırdığımız lex posterior ve lex specialis ilkelerinden hareketle çözülmesi ele alınmıştır. Vergi yargılaması hukukunda klasik yöntemler sadece, İdari Yargılama Usul Kanunu m.31/2 yürürlüğe girdikten sonra Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişiklikler bakımından devreye girebilmektedir.tr_TR
dc.description.abstractThe Code on Procedural Tax Law includes many judicial norms. These norms may sometimes conflict with those in the Code on Administrative Procedural Law. In this study, the aferomentioned conflicts are to be solved using “ the classical method” as we named it which is based upon the principles of lex posterior and lex specialis. From the aspect of Procuderal Tax Law, the classical method only intervenes with regard to the amendments in the Code on Procedural Tax Law after art. 31/2 of the Code on Administrative Procedural Law took effect.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTürkiye Barolar Birliği
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectNorm çatışmasıtr_TR
dc.subjectlex posteriortr_TR
dc.subjectlex specialistr_TR
dc.subjectvergi yargılaması normlarıtr_TR
dc.subjectİdari Yargılama Usulü Kanunutr_TR
dc.subjectNorm conflictsen_US
dc.subjectlex posterioren_US
dc.subjectlex specialisen_US
dc.subjectprocedural tax normsen_US
dc.subjectthe Code on Procedural Administrative Lawen_US
dc.titleİdari Yargılama Usul Kanunu Ve Vergi Usul Kanunu Arasındaki Çatışmaların Klasik Yöntemle Çözümütr_TR
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürkiye Barolar Birliği Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentTOBB ETÜ, Hukuk Fakültesitr_TR
dc.contributor.departmentTOBB ETU, Faculty of Lawen_US
dc.identifier.volume26
dc.identifier.issue110
dc.identifier.startpage189
dc.identifier.endpage218
dc.contributor.tobbetuauthorCanyaş, Oytun
dc.contributor.YOKid114903
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı
dc.identifier.TRDizinhttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRVMk9UTXlNZz09


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record