Institutional Repository

Usulüne Göre Yürürlüğe Konulmuş Milletlerarası Andlaşmalar Kanun Hükmündedir

Show simple item record

dc.contributor.author Ergül, Ozan
dc.date.accessioned 2019-06-26T07:45:19Z
dc.date.available 2019-06-26T07:45:19Z
dc.date.issued 2014-03
dc.identifier.isbn 9786056384646
dc.identifier.uri https://neu.edu.tr/wp-content/uploads/2015/11/yildirim-ulere-armagan.pdf
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11851/1383
dc.description.abstract Anayasa Mahkemesi evli kadının kocasının soyadını taşımasını zorunlu kılan Türk Medeni Kanunu 187. maddesini daha önce iki kez incelemiş ve Anayasa aykırı görmemişti. Ancak, Anayasa Mahkemesi bir bireysel başvuru üzerine verdiği kararda Medeni Kanunun ilgili hükmünün evli kadınların haklarını ihlal ettiğine karar verdi. Karar sonucu itibariyle olumlu olmakla birlikte, kararın gerekçesinde uluslararası antlaşmalar ile kanunlar arasındaki normatif ilişki tartışmalı bir biçimde ele alınmıştır. Anayasa Mahkemesi’ne göre, Anayasa’nın 90. maddesine 2004 yılında eklenen cümle, uluslararası antlaşmalarla kanunlar arasında bir tür hiyerarşi yaratmıştır. Bu hiyerarşiden hareketle Anayasa Mahkemesi, AİHS’nin Türk Medeni Kanunu’nun 187. maddesini “ilga” ettiği sonucuna ulaşmaktadır. Oysa, Anayasa’nın 90. maddesine eklenen cümle temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmalarla kanunlar arasında hiyerarşi yaratmak için konmamıştır. Bu ek cümle özel bir norm çatışma kuralı getirmektedir. tr_TR
dc.description.abstract Turkish Constitutional Court has on two occasions decided that the Article 187 of the Turkish Civil Code which made it mandatory for the married women to carry their husbands’ surname was not in contradiction with the Constitution and therefore upheld the law. However, upon an individual application, the Court has decided that there has been a violation of the rights of the married women. Although the result of the judgment seems to be welcomed, reasoning of the Court is quite controversial, since the Court claims that amended Para.5 of the Article 90 of the Constitution has created a hierarchy between the ordinary laws and the international agreements concerning fundamental rights. Subsequently, the Court argues that Article 187 of the Turkish Civil Code has been abolished by the European Convention on Human Rights. However, the reasoning of the Court is very controversial and in our view the amended Article 90 of the Constitution only lays down a “special rule concerning norm conflict”, but does not induce a hierarchy between international agreements and laws. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Yakın Doğu Üniversitesi
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Evli kadının soyadı tr_TR
dc.subject normlar hiyerarşisi tr_TR
dc.subject usulüne göre yürürlüğe konmuş uluslararası antlaşmalar tr_TR
dc.subject norm çatışma kuralları tr_TR
dc.subject Surname of the married women en_US
dc.subject hierarchy of norms en_US
dc.subject international agreement duly put into effect concerning fundamental rights en_US
dc.subject rules concerning conflict of norms en_US
dc.title Usulüne Göre Yürürlüğe Konulmuş Milletlerarası Andlaşmalar Kanun Hükmündedir tr_TR
dc.title International Agreements Duly Put Into Effect Carry The Force Of Law en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Yıldırım Uler Armağanı tr_TR
dc.contributor.department TOBB ETÜ, Hukuk Fakültesi tr_TR
dc.contributor.department TOBB ETU, Faculty of Law en_US
dc.identifier.volume 1
dc.identifier.issue 1
dc.identifier.startpage 65
dc.identifier.endpage 86
dc.contributor.tobbetuauthor Ergül, Ozan
dc.contributor.YOKid 173474
dc.relation.publicationcategory Makale - Ulusal Editör Denetimli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record