Institutional Repository

Elektriksel Kardiyoversiyonla Sinüs Ritmi Sağlanan Persistan Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda Sinüs Ritmi İdamesinde Kısa ve Uzun Dönem İdame Amiodaron Tedavisinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)