Show simple item record

dc.contributor.authorBacanlı, Eyüp
dc.date.accessioned2019-07-08T13:28:18Z
dc.date.available2019-07-08T13:28:18Z
dc.date.issued2014-12
dc.identifier.citationBacanlı, E. (2014). Türk Dillerinde Alomorfi Koşullanması. Turkbilig/Turkoloji Arastirmalari Dergisi, (27).en_US
dc.identifier.issn1302-6011
dc.identifier.urihttp://www.turkbilig.com/pdf/201427-221.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11851/1755
dc.description.abstractIn this paper, stem and affixal allomorphy observed in the segmental morphology and process morphology of Turkic languages is examined from a synchronic viewpoint. To date, Turkologists have generally dealt with affixal allomorphy in the frame of phonological conditions in their grammatical descriptions of Turkic languages. Morphological conditions, on the other hand, have been partly analysed on the basis of morphophonemes due to the phonological features they have. However, in the formation of allomorphy in Turkic languages, as in other World languages, morphological, lexical and even semantic conditions may be determining factors. Non-phonological conditions (especially lexical and semantic ones) are generally disregarded in the grammatical descriptions of Turkic languages, since they comprise asymmetric and non-generalized morphological processes. Therefore, this article, for the first time, will show some examples of lexically and semantically conditioned allomorphy which are detected in Older Turkic languages. All in all, this paper paying attention to contemporary linguistic approaches, suggests a methodological novelty for synchronic analysis of different types of stem and affixal allomorphy encountered in Turkic languages and dialects.en_US
dc.description.abstractBu makalede Türk dillerindeki parça ve işlem morfolojilerinde görülen gövde ve ek alomorfisi eş zamanlı bakış açısıyla ele alınmaktadır. Bugüne dek Türk dil ve lehçelerinin gramatikal tasvirlerinde genellikle ek alomorfisi fonolojik koşullar çerçevesinde ele alınmıştır. Morfolojik koşullar ise içerdikleri fonolojik koşullar nedeniyle morfofonemler temelinde kısmen ele alınmıştır. Ancak Türk dillerindeki alomorfinin oluşumunda, diğer dünya dillerinde olduğu gibi morfolojik, sözcüksel ve hatta semantik bir takım koşullar da belirleyici olabilmektedir. Fonolojik olmayan koşullar, (özellikle de sözcüksel ve semantik olanlar) asimetrik ve yeterince genelleşmemiş morfolojik süreçleri kapsadığı için Türk dillerinin gramatikal tasvirlerinde göz ardı edilmektedir. Bu nedenle ilk defa bu çalışmada çeşitli eski Türk dillerinden tespit edilen bazı sözcüksel ve semantik koşullu alomorfi örneklerine de yer verilecektir. Çalışma Türk dil ve lehçelerinde karşılaşılan gövde ve ek alomorfisinin çeşitli türlerini eş zamanlı olarak analiz etmede, dilbilimsel yaklaşımları dikkate alan metodolojik bir yenilik önermektedir.tr_TR
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHacettepe Universityen_US
dc.publisherHacettepe Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectTurkic languagesen_US
dc.subjectallomorphyen_US
dc.subjectallomorphy conditioningen_US
dc.subjectlexical conditionsen_US
dc.subjectsemantic conditionsen_US
dc.subjectTürk dilleritr_TR
dc.subjectalomorfitr_TR
dc.subjectalomorfi koşullanmasıtr_TR
dc.subjectsözcüksel koşullanmatr_TR
dc.subjectsemantik koşullanmatr_TR
dc.titleTürk Dillerinde Alomorfi Koşullanmasıtr_TR
dc.title.alternativeConditioning of Allomorphy in Turkic Languageen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürkbiligtr_TR
dc.contributor.departmentTOBB ETU, Faculty of Science and Literature, Department of Turkish Language and Literatureen_US
dc.contributor.departmentTOBB ETÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümütr_TR
dc.identifier.issue27
dc.identifier.startpage13
dc.identifier.endpage39
dc.contributor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-3952-5827
dc.identifier.scopus2-s2.0-84959326973
dc.contributor.tobbetuauthorBacanlı, Eyüp
dc.contributor.YOKid24715
dc.contributor.ScopusAuthorID54379788400
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıtr_TR
dc.identifier.TRDizinhttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRnMU9UVTBOQT09


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record