Show simple item record

dc.contributor.authorBacanlı, Eyüp
dc.date.accessioned2019-07-08T13:28:18Z
dc.date.available2019-07-08T13:28:18Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationBacanlı, E. Altay Türkçesindeki-atan Ekinin Görünüş-Zamansal ve Kiplik Anlamları.en_US
dc.identifier.issn1301-0549
dc.identifier.urihttp://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/2646-published.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11851/1757
dc.description.abstractAlthough the Altay Turkic suffix -atan is specified as “future tense suffix” in traditional grammars, it may indicate past, present or future tenses. Aspectotemporally, it often indicates pluri-occasional (habitual) and rarely uni-occasional (progressive) events in the past. Since it is a non-focal intraterminal marker indicating pluri-occasional (or habitual) events, it may be readily used to encode generic and gnomic facts. In this study I also examine modal functions and meanings related to futurity, such as intention, decisiveness, necessity, and possibility. Since these notions are related to epistemic, deontic and dynamic modalities, I briefly explain the terminological apparatus and study the examples of each function. Finally, I examine the pragmatic meanings and connotations of the suffix expressing futurity.en_US
dc.description.abstractAltay Türkçesindeki -atan eki, geleneksel dilbilgisi kitaplarında “gelecek zaman eki” olarak tanımlanmasına rağmen, belirtilen ek zamansal atıf bakımından geçmişe, geniş zamana ve geleceğe işaret edebilmektedir. Ekin, görünüş-zamansal olarak genellikle geçmişteki çok-vakitli (alışılmış) ve nadiren tek-vakitli (ilerleyici) olayları bildirdiği görülür. Çokvakitli olayları bildiren ve odaksıl olmayan bir intraterminallik işaretleyici olduğu için -atan eki türsel ve gnomik olguların bildirilmesinde de rahatlıkla kullanılır. Bu çalışmada ayrıca -atan ekinin gelecek zaman ve kiplikle ilgili ifade ettiği niyet, kararlılık, gereklilik ve olasılık gibi anlamlar da ele alınmaktadır. Bu anlamlar epistemik, deontik ve dinamik kiplik türleriyle ilişkili olduğu için terminolojik unsurlar kısaca açıklanmakta ve her işlevin örnekleri değerlendirilmektedir. Son olarak, -atan ekinin, gelecek zaman merkezi etrafında ilettiği edim bilimsel anlam ve duygu değerleri üzerinde durulmaktadır.tr_TR
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAhmet Yesevi Universityen_US
dc.publisherAhmet Yesevi Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectAltay Turkicen_US
dc.subjectpolysemyen_US
dc.subjectthe suffix -atanen_US
dc.subjectaspectotemporalityen_US
dc.subjectmodalityen_US
dc.subjectAltay Türkçesitr_TR
dc.subjectçok-anlamlılıktr_TR
dc.subject-atan ekitr_TR
dc.subjectgörünüş-zamansallıktr_TR
dc.subjectkipliktr_TR
dc.titleAltay Türkçesindeki -atan Ekinin Görünüş-Zamansal ve Kiplik Anlamlarıtr_TR
dc.title.alternativeAspectotemporal and Modal Meanings of the Altay Suffix –atanen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBiligtr_TR
dc.contributor.departmentTOBB ETU, Faculty of Science and Literature, Department of Turkish Language and Literatureen_US
dc.contributor.departmentTOBB ETÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümütr_TR
dc.identifier.issue55
dc.identifier.startpage71
dc.identifier.endpage92
dc.contributor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-3952-5827
dc.identifier.scopus2-s2.0-81355163416
dc.contributor.tobbetuauthorBacanlı, Eyüp
dc.contributor.YOKid24715
dc.contributor.ScopusAuthorID54379788400
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıtr_TR


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record