Show simple item record

dc.contributor.authorBudak, Erdem Inanc
dc.contributor.authorBeytar, Faruk
dc.contributor.authorEroğul, Osman
dc.date.accessioned2019-07-08T13:29:35Z
dc.date.available2019-07-08T13:29:35Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationBudak, E. İ., Beytar, F., & Eroğul, O. (2015, October). Features extraction from respiration rate variability signals for apnea prediction. In 2015 Medical Technologies National Conference (TIPTEKNO) (pp. 1-4). IEEE.en_US
dc.identifier.isbn978-1-4673-7765-2
dc.identifier.othernumber of pages 4
dc.identifier.urihttps://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7374613
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11851/1794
dc.description.abstractSleep can be expressed as an active process that circadian rhythm is entegrated with nervous system. Sleep disorders may appear during the sleep. Apnea, which is defined as the respiration stops more than 10 seconds during sleep, is the most important problem among the sleep disorders. In this study, prediction of apnea has been investigated statistically using features extracted from respiratory rate variability signals derived from respiratory signals recorded by polysomnography device during sleep. In order to detection of inspiration peaks in respiration signals taken by nasal cannula, Teager Energy Operators (TEO), threshold and multiple threshold algorithms have been used. The multiple threshold algorithm which gives the best results for the calculation of duration between peaks in respiration rate variability (RRV) signal. By using a GUI (Graphical User Interface) designed by MATLAB platform, 3 patients' all nasal cannula signals each of which contains 30 seconds duration epochs have been examined. Maximum, minimum and mean respiration rates, means, variances and standard deviations have been calculated for each epohcs of every patients. According to results, mean respiration rate and mean RRV calculated over the five epochs before the apnea have been found statistically important. As conclusion, these two parameters can be used for the prediction of apnea.en_US
dc.description.abstractNörofizyolojik açıdan uykuyu, sinir sisteminin sirkadiyen ritimlere entegre olmuş aktif bir süreci olarak tanımlamak mümkündür. Uyku esnasında solunuma bağlı uyku bozuklukları meydana gelmektedir. Uykudaki solunum bozuklukları arasında hayati açıdan en risklisi olan apne, uyku esnasında kişinin solunumunun 10 saniyeden uzun süre durmasıdır. Bu çalışmada uyku sırasında polisomnografi cihazı ile kaydedilen solunum sinyalinden oluşturulan solunum hızı değişkenliği sinyalinden elde edilen özniteliklerin apnenin öngörülmesinde kullanılabilirliği istatistiksel açıdan araştırılmıştır. Nazal kanülden elde edilen solunum sinyalindeki inspirasyon tepelerinin tespit edilmesi için Teager Enerji Operatörü (TEO), eşik ve çoklu eşik algoritmaları denenmiştir. Bu algoritmalar arasında en iyi sonucu veren çoklu eşik algoritması kullanılarak tepeler arasındaki süreler hesaplatılıp solunum hızı değişkenliği (SHD) sinyali elde edilmiştir. MATLAB ortamında tasarlanan GUI (Graphical User Interface) ile 3 hastanın 30 saniyelik epoklarının toplamından oluşan nazal kanül sinyali incelenerek, kişinin her epoğuna ait maksimum, minimum ve ortalama solunum hızı, nazal kanül ve SHD sinyalinin ortalama, varyans ve standart sapma değerleri hesaplatılmıştır. Elde edilen bu değerler üzerinden kişinin ortalama solunum hızı ve SHD sinyalinin ortalamasının her apneden önceki 5’er epokta (ptr_TR
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIEEEen_US
dc.relation.ispartof2015 Medical Technologies National Conference (TIPTEKNO)en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectapneaen_US
dc.subjectrespiration rate variabilityen_US
dc.subjectsleep-related breathing disordersen_US
dc.subjectapnetr_TR
dc.subjectsolunum hızı değişkenliğitr_TR
dc.subjectuykuda solunum bozukluklarıtr_TR
dc.titleSolunum Hızı Değişkenliği Sinyallerinden Apnenin Öngörülmesi İçin Öznitelik Belirlemetr_TR
dc.title.alternativeFeatures Extraction From Respiration Rate Variability Signals For Apnea Predictionen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.contributor.departmentTOBB ETU, Faculty of Engineering, Department of Biomedical Engineeringen_US
dc.contributor.departmentTOBB ETÜ, Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümütr_TR
dc.contributor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-4640-6570
dc.identifier.wosWOS:000380505200095
dc.identifier.scopus2-s2.0-84964253406
dc.contributor.tobbetuauthorEroğul, Osman
dc.contributor.YOKid10187
dc.identifier.doi10.1109/TIPTEKNO.2015.7374613
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıtr_TR


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record