Institutional Repository

Romantik ilişkilerde çatışma çözüm stilleri ölçeği: Geçerlik güvenirlik çalışması.

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)