Institutional Repository

Evcil memeli hayvanlarda böbreklerin soğuk ortam tekniği ile silikon plastinasyonu

Show simple item record

dc.contributor.author Ekim, Okan
dc.contributor.author Tunalı, Selçuk
dc.contributor.author Hazıroğlu, R. Merih
dc.contributor.author Ayvalı, Muharrem
dc.date.accessioned 2019-07-10T14:39:32Z
dc.date.available 2019-07-10T14:39:32Z
dc.date.issued 2015-01
dc.identifier.citation Ekim, O , Tunalı, S , Hazıroğlu, R , Ayvalı, M . (2014). Evcil memeli hayvanlarda böbreklerin soğuk ortam tekniği ile silikon plastinasyonu. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 85 (2), 1-11. Retrieved from http://dergipark.org.tr/vetheder/issue/34363/379561 en_US
dc.identifier.issn 0377-6395
dc.identifier.uri https://dergipark.org.tr/download/article-file/405388
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11851/1855
dc.description.abstract Briefly plastination can be defined as an anatomic specimen preparation technique which is characterized as replacement of tissue fluids with a reactive polymer. However plastination is a difficult and economically high cost technique when compared with the other methods, the final products are quite similar to the natural appearance and they are also very durable and non-hazardous. These features have made this method very popular for the relevant scientists. Silicone plastination is the most oft-used and because of the esthetical outlook of the final products the most well-known technique among all plastination methods. Silicone plastination consists of 5 main stages. These are preparation of specimens, dehydration, defatting, forced impregnation and gas curinghardening respectively. To obtain a convenient plastinate these stages should be handled meticulously and the parameters in every stage should also be monitored carefully. Kidneys of two dogs, two donkeys and two cattles were plastinated for this study. The parameters in every stage were recorded. The aim of this study is to indicate the silicone plastination of the domestic mammals’ kidneys with cold temperature technique in detailed manner, to evaluate the scientific fields in which the plastination can be used conveniently and therefore produce a guide document for the relevant scientists in our country en_US
dc.description.abstract Plastinasyon kısaca; doku sıvılarının reaktif bir polimer ile yer değiştirmesiyle karakterize bir anatomik preparat hazırlama tekniği olarak tanımlanabilir. Plastinasyon, diğer birçok anatomik yönteme kıyasla daha zorlu ve ekonomik açıdan maliyetli olsa da ortaya çıkan örneklerin doğal görüntüsüne son derece benzer, ayrıca dayanıklı ve insan sağlığı için zararsız son ürünler olmaları, bu yöntemi konuyla ilgilenen bilim insanları için gittikçe aranır hale getirmiştir. Plastinasyon teknikleri içerisinde en sık kullanılanı ve örneklerin estetik açıdan etkileyici görünmesi sebebiyle toplumda en bilinir olanı kuşkusuz silikon plastinasyonudur. Silikon plastinasyonu temel olarak 5 aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar sırasıyla örneklerin hazırlanması, dehidrasyon, yağdan arındırma, zorlu impregnasyon ve gaz kürleme-sertleştirme olarak özetlenebilir. Silikon plastinasyonu protokolünün titizlikle uygulanması ve her aşamadaki parametrelere dikkat edilmesi, son ürünün istenilen amaca uygun olması açısından son derece önemlidir. Bu çalışma için iki adet köpek böbreği, iki adet merkep böbreği ile iki adet sığır böbreği kullanılmıştır. Organların plastinasyonu sırasında, her aşamadaki parametreler kaydedilmiştir. Çalışmanın amacı; evcil memeli hayvan böbreklerinin soğuk ortam tekniği ile silikon plastinasyonunu detaylarıyla anlatmak, bu tekniğin hangi alanlarda kullanılabileceği yönünde değerlendirmeler yapmak, böylelikle ülkemizde konuyla ilgilenen bilim insanlarına kılavuz olabilecek nitelikte bir kaynak ortaya koymaktır tr_TR
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Veteriner Hekimler Derneği tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Anatomi tr_TR
dc.subject böbrek tr_TR
dc.subject plastinasyon tr_TR
dc.subject Anatomy en_US
dc.subject kidney en_US
dc.subject plastination en_US
dc.title Evcil memeli hayvanlarda böbreklerin soğuk ortam tekniği ile silikon plastinasyonu tr_TR
dc.title.alternative Silicone plastination of kidneys in domestic mammals with cold temperature technique en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Journal of Turkish Veterinary Medical Society en_US
dc.relation.journal Vet Hekim Der Derg tr_TR
dc.contributor.department TOBB ETU, Faculty of Medicine, Department of Basic Medical Sciences en_US
dc.contributor.department TOBB ETÜ, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü tr_TR
dc.identifier.volume 85
dc.identifier.issue 2
dc.identifier.startpage 1
dc.identifier.endpage 11
dc.contributor.tobbetuauthor Tunalı, Selçuk
dc.contributor.YOKid 182380
dc.contributor.wosresearcherID M-8113-2014
dc.relation.publicationcategory Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı tr_TR
dc.identifier.TRDizin http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRrNE5URTVPUT09


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record