Show simple item record

dc.contributor.authorEkim, O.
dc.contributor.authorHaziroglu, R. M.
dc.contributor.authorInsal, B.
dc.contributor.authorBakici, C.
dc.contributor.authorAkgun, R. O.
dc.contributor.authorTunalı, Selçuk
dc.date.accessioned2019-07-10T14:39:33Z
dc.date.available2019-07-10T14:39:33Z
dc.date.issued2017-08
dc.identifier.citationEkim, O., Haziroğlu, R. M., İnsal, B., Bakici, C., Akgün, R. O., & Tunali, S. (2017). A modified S10B silicone plastination method for preparation and preservation of scaled reptile specimens. [Pullu sürüngen örneklerinin hazırlanması ve muhafazası için modifiye S10B silikon plastinasyonu metodu] Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 64(3), 155-160. doi:10.1501/Vetfak_0000002792en_US
dc.identifier.issn1300-0861
dc.identifier.urihttp://vetjournal.ankara.edu.tr/issue/43287/526050
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11851/1878
dc.description.abstractPreparation and long-time preservation of reptile specimens need a meticulous work. Plastination is a convenient method to create real-like and durable specimens. However, the basic steps of silicone plastination should be changed or modified depending on the anatomical or histological features of the reptile species. Various species of scaled reptiles were plastinated for this research. The aim of this study was to evaluate the silicone plastination of scaled reptiles in a detailed manner and to create a fast but convenient protocol to obtain useful plastinates. Final products have revealed that padding with the acetone resistant and quick drying polymers before the fixation step was quite effective to provide a better anatomic form and position especially in hollow structures. Proper use of polyethylene glycol may help researchers to prevent superficial drying and adhesion of excess polymers and to inhibit the mould growth during the fixation stage. It is considered that preparation of reptile specimens with this modified plastination method will be efficacious for practical teaching of reptiles. © 2017, Chartered Inst. of Building Services Engineers. All rights reserved.en_US
dc.description.abstractSürüngen preparatlarının hazırlanması ve uzun süreli muhafazası faaliyetleri, titiz bir çalışma gerektirir. Plastinasyon; dayanıklı ve gerçeğe özdeş görünümlü örnekler yaratabilmek için amaca yönelik bir metottur. Fakat sürüngen türlerinin anatomik ve histolojik özelliklerine bağlı olarak; silikon plastinasyonunun temel aşamalarında değişiklik veya modifikasyonlar yapılması gerekebilir. Bu araştırma için çeşitli pullu sürüngen türleri plastine edildi. Bu çalışmadaki amaç; sürüngen örnekler için silikon plastinasyonu işlemini detaylı bir şekilde değerlendirmek, faydalı plastinatlar elde edebilmek adına hızlı fakat amaca yönelik bir plastinasyon protokolü geliştirebilmekti. Elde edilen son ürünler, fiksasyon işlemi öncesi örneklerde asetona dayanıklı, hızlı sertleşen polimer dolgu malzemelerinin kullanılmasının, özellikle boşluklu yapılarda daha iyi anatomik form ve pozisyonu sağlayabilmek bakımından çok etkin olduğunu ortaya çıkarmıştır. Fiksasyon süreci boyunca polietilen glikol’ün örnekler üzerinde uygun kullanımının, yüzeyel kurumayı önlemesi, küf mantarı aktivitesini baskılaması, fazla polimerin örnek yüzeyine yapışmasını önlemesi açısından araştırıcılara yardımcı olacağı düşünülmektedir. Çeşitli sürüngen örneklerinin belirtilen modifiye silikon plastinasyon metodu ile hazırlanmasının, sürüngenlerin uygulamalı öğretimi için çok faydalı olacağı öngörülmüştürtr_TR
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnkara Universityen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectAnatomyen_US
dc.subjectPlastinationen_US
dc.subjectPolyethylene glycolen_US
dc.subjectReptileen_US
dc.titleA modified S10B silicone plastination method for preparation and preservation of scaled reptile specimensen_US
dc.title.alternativePullu sürüngen örneklerinin hazırlanması ve muhafazası için modifiye S10B silikon plastinasyonu metodutr_TR
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalJournal of the Faculty of Veterinary Medicine, University of Ankaraen_US
dc.relation.journalAnkara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentTOBB ETU, Faculty of Medicine, Department of Basic Medical Sciencesen_US
dc.contributor.departmentTOBB ETÜ, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümütr_TR
dc.identifier.volume64
dc.identifier.issue3
dc.identifier.startpage155
dc.identifier.endpage160
dc.identifier.wosWOS:000406770100002
dc.identifier.scopus2-s2.0-85020305822
dc.contributor.tobbetuauthorTunalı, Selçuk
dc.contributor.YOKid182380
dc.identifier.doi10.1501/Vetfak_0000002792
dc.contributor.wosresearcherIDM-8113-2014
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıtr_TR
dc.identifier.TRDizinhttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpJMU5qRXhNUT09


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record