Institutional Repository

Dış Ticarette Ürün/Ülke Çeşitliliği ve Firma Performansı: Türkiye Örneği

Show simple item record

dc.contributor.author Dalgıç, Başak
dc.contributor.author Fazlıoğlu, Burcu
dc.date.accessioned 2019-07-10T14:41:46Z
dc.date.available 2019-07-10T14:41:46Z
dc.date.issued 2015-10
dc.identifier.citation Dalgıç, B , Fazlıoğlu, B . (2015). Doğrudan yabancı yatırımlar ve istihdam: Türkiye örneği.Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 13 (2), 365-374. Retrieved from http://dergipark.org.tr/yead/issue/21805/234361 en_US
dc.identifier.uri https://dergipark.org.tr/sosyoekonomi/issue/21086
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11851/1897
dc.description.abstract Çalışmada doğrudan yabancı yatırımların istihdam üzerimdeki etkilerini 2003-12 zaman aralığında firma düzeyinde bir veri setini kullanarak incelemekteyiz. Analizlerde örneklem seçim problemini önleyecek şekilde, doğrudan yabancı yatırım alma durumunu içeren uygulama (treatment) modelleri oluşturmakta ve bu modellere Eğilim Skoru Eşleştirmesi (Propensity Score Matching) tekniği ile birlikte Fark-içinde-Fark (Difference-in-Difference) tekniğini uygulamaktayız. doğrudan yabancı yatırmların firma istihdamı üzerindeki sürdürülebilir etkililerini görebilmek üzere uygulama sonrası zaman periyodunu uzatmakta farklı uygulama grupları oluşturmaktayız. Çalışmanın sonuçları firmaların istihdam düzeyinin doğrudan yabancı yatırım almanın hemen ardından artırdığını ve bu etkinin takip eden yıllarda da sürdüğünü göstermektedir. tr_TR
dc.description.abstract We examine the employment effects of foreign affiliation in Turkey by using a recent firm level dataset over the period 2003-12. We establish treatment models and investigate the employment changes of firms via foreign direct investment by using Propensity Score Matching (PSM) techniques together with Difference-in-Difference (DID) estimates. By widening the time horizon of the post-treatment period, we construct two different groups of treatment in order to see how strong the sustainability of positive effects of fdi on employment. Our results robustly show that fdi acquisition improves firm level of employment immediately after the acquisition and, this effect is sustainable even in the preceding years. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Doğrudan Yabancı Yatırımlar tr_TR
dc.subject  İstihdam tr_TR
dc.subject  Firma tr_TR
dc.subject  Eğilim Skoru Eşleştirmesi tr_TR
dc.subject Foreign Direct Investment en_US
dc.subject  Employment en_US
dc.subject  Firm en_US
dc.subject  Propensity Score Matching en_US
dc.title Dış Ticarette Ürün/Ülke Çeşitliliği ve Firma Performansı: Türkiye Örneği tr_TR
dc.type article en_US
dc.relation.journal Sosyoekonomi en_US
dc.contributor.department TOBB ETU, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of International Entrepreneurship en_US
dc.contributor.department TOBB ETÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Girişimcilik Bölümü tr_TR
dc.identifier.volume 23
dc.identifier.issue 26
dc.identifier.startpage 7
dc.identifier.endpage 23
dc.contributor.tobbetuauthor Fazlıoğlu, Burcu
dc.contributor.YOKid 192932
dc.contributor.ScopusAuthorID 56660625400
dc.relation.publicationcategory Ulusal yayın tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record