Institutional Repository

Mimarlık Yüksek Lisans Tezleri / Architecture Master Theses

Mimarlık Yüksek Lisans Tezleri / Architecture Master Theses

 

Recent Submissions

 • Çağlayan, Asiye Seray (TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Farklı nedenlerden zaman içinde işlevsiz hale gelen endüstriyel alanlar, günümüz kentlerinin güncel problemlerinden birisidir. İşlevsiz hale gelmiş bu alanlar, genellikle dönüşüm senaryoları sayesinde toplumun güncel yaşam ...
 • Farsakoğlu, Altuğ Berkay (TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Geçmişte ve günümüzde lüks moda markaları, alanında en az kendileri kadar başarılı, tanınmış mimarlarla işbirliği yapmakta ve inşa edilmesini planladıkları bu mağazaların tasarımlarını onlara teslim etmektedirler. Bu tarz ...
 • Savaş, Didem (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2019)
  Dünyada ki sosyal, kültürel, çevresel, teknolojik, ekonomik ve politik gelişmelere bağlı olarak mimarlık alanında da değişim kaçınılmazdır. Bu gelişmeler ve dönüşümler doğal olarak mimarlık söylemine etki etmektedir ve bu ...
 • Yılmaz, Burçin (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2017)
  Günümüzde, yapılı çevrenin disiplinleri aşan yaklaşımlarla elde edildiği görülmektedir. Bu yaklaşımla ortaya çıkan ürün, tek bir disiplin bilgisi ile üretilemeyecek ve kavranamayacak düzeyde karmaşıklığa, melezliğe sahiptir. ...
 • Ekiztepe, Aslı (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2017)
  Günümüzde, diğerlerinden farklı olma, modaya hitap etme, çabuk üretilme gibi yaklaşımlar sonucunda ortaya çıkan yapılar, mimarlığı tüketim nesnesine dönüştürerek, mimarlığın geleceği için endişe duyulmasına neden olmuştur. ...
 • Aytekin, Çiğdem (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2017)
  İçinde bulunduğumuz karmaşık dünyayı anlamlandırabilmek için tarihte bir çok teori ortaya atılmıştır. İlk başta beşeri bilimlerde kendini tanımlayan Kaos teorisi, bugün, mimarlığı ve sosyolojiyi kapsayan sosyal bilimlerde ...
 • Başağaç, Havva Nur (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2018)
  Devlet memurlarının konut ihtiyacını karşılamak amacıyla Paul Bonatz tarafından tasarlanan ve 1944-1946 yılları arasında inşa edilen Saraçoğlu Mahallesi, Ankara kent merkezinde, değişen kentin talepleri karşısında yetersiz ...
 • Arpak, Beliz (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2017)
  Günümüz kentleri ve disiplinleri zaman geçtikçe "grift" bir yapıya sahip olmaya başladı. "Grift" olma durumu, birbiri içinde çözünmeden ancak iç içe geçerek varlığını sürdüren bir ilişkiler modelidir. Kendi odak noktalarını ...
 • Batı, Beyza Nur (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2017)
  Bu çalışmanın kapsamındaki söylemlere göre bütün yaratılar gerçekliğin iki haline dayanır: üst nitelikli olan ve alt nitelikli olan. Bu iki kavram birbirlerine karşıt gibi görünselerde, alt nitelikte olan gerçeklik üst ...
 • Ekinci, Zühal (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2017)
  Bu tez, kent kolajının bir parçası olarak kent parklarının varlık nedenlerinin, fiziksel varlık özelliklerinin ötesinde olduğunu ileri sürmektedir. Tezin ana amacı kent park ve bahçelerinin varlık nedenlerini ortaya koymak ...
 • Yurtseven, Başak (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2017)
  Bir mimari projenin mimari ve kentsel mekanlarını kayıp mekânlar olarak düşünmek yerine, gerek tasarımı ile gerek ondan sonra kurduğu yaşantı ile kendi boşlukları arasındaki iç ve dış ilişkisini kurması önemlidir. Bu ...