Recent Submissions

 • The effects of utopic transformation of the shopping centers on fundamental components of architectural programs 

  Yıldırım, Mehmet (TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Bu çalışma kent kültürünün vazgeçilmez bir unsuru olan AVM'lerdeki mimari programları kentlerde mimari kültürün bir parçası olarak tek yapı şeklindeki programlarla karşılaştırmaktadır. Bu karşılaştırmada plan, form, imge ...
 • Investigation of urban climate and built environment relations by using machine learning 

  Koç, Mustafa (TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  İklim değişikliği, bütün türlerin karmaşık bir etkileşim ağının öğesi olduğu doğada, tek organizma ölçeğinden ekosistem ölçeğine kadar bir etkiler zincirine sebep olabilir; bu nedenle her ölçekteki her etkinin değişimdeki ...
 • Reconstruction of establishment strategies on the currentsituation of the Ankara Sugar Factory 

  Özkul, Kevser (TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Şeker fabrikaları kuruldukları bölgelere önemli kazanımlar getirmiştir. Kuruluş stratejileri olarak tanımlayabileceğimiz bu kazanımlar endüstriyel, kırsal ve tarımsal kalkınmayı sağlamak, toplumun modernleşme çabalarını ...
 • A scenario on conversion of industrial heritage into museum: Adana National Textile Factory 

  Çağlayan, Asiye Seray (TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Farklı nedenlerden zaman içinde işlevsiz hale gelen endüstriyel alanlar, günümüz kentlerinin güncel problemlerinden birisidir. İşlevsiz hale gelmiş bu alanlar, genellikle dönüşüm senaryoları sayesinde toplumun güncel yaşam ...
 • Architect and brand collaboration: Stuart Weitzman stores designed by Zaha Hadid 

  Farsakoğlu, Altuğ Berkay (TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Geçmişte ve günümüzde lüks moda markaları, alanında en az kendileri kadar başarılı, tanınmış mimarlarla işbirliği yapmakta ve inşa edilmesini planladıkları bu mağazaların tasarımlarını onlara teslim etmektedirler. Bu tarz ...
 • Reviewing the changes of architectural sensibilities within the scope of Pritzker architecture prize 

  Savaş, Didem (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2019)
  Dünyada ki sosyal, kültürel, çevresel, teknolojik, ekonomik ve politik gelişmelere bağlı olarak mimarlık alanında da değişim kaçınılmazdır. Bu gelişmeler ve dönüşümler doğal olarak mimarlık söylemine etki etmektedir ve bu ...
 • Mimarlık ve peyzaj arakesitini bulanıklaşan çeperler üzerinden değerlendiren deneysel bir çalışma 

  Yılmaz, Burçin (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2017)
  Günümüzde, yapılı çevrenin disiplinleri aşan yaklaşımlarla elde edildiği görülmektedir. Bu yaklaşımla ortaya çıkan ürün, tek bir disiplin bilgisi ile üretilemeyecek ve kavranamayacak düzeyde karmaşıklığa, melezliğe sahiptir. ...
 • Kavram çiftleri üzerinden mimarlık anlayışına deneysel bir yaklaşım 

  Ekiztepe, Aslı (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2017)
  Günümüzde, diğerlerinden farklı olma, modaya hitap etme, çabuk üretilme gibi yaklaşımlar sonucunda ortaya çıkan yapılar, mimarlığı tüketim nesnesine dönüştürerek, mimarlığın geleceği için endişe duyulmasına neden olmuştur. ...
 • Saraçoğlu neighborhood : Past, present and perspectives for the future 

  Başağaç, Havva Nur (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2018)
  Devlet memurlarının konut ihtiyacını karşılamak amacıyla Paul Bonatz tarafından tasarlanan ve 1944-1946 yılları arasında inşa edilen Saraçoğlu Mahallesi, Ankara kent merkezinde, değişen kentin talepleri karşısında yetersiz ...
 • Karmaşıklık dizgesine mimarlık: Kaos teorisi aracılığıyla bir yaklaşım 

  Aytekin, Çiğdem (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2017)
  İçinde bulunduğumuz karmaşık dünyayı anlamlandırabilmek için tarihte bir çok teori ortaya atılmıştır. İlk başta beşeri bilimlerde kendini tanımlayan Kaos teorisi, bugün, mimarlığı ve sosyolojiyi kapsayan sosyal bilimlerde ...
 • Mimarlıkta maddesi olmayan tektonik ifadelerin incelenmesi 

  Batı, Beyza Nur (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2017)
  Bu çalışmanın kapsamındaki söylemlere göre bütün yaratılar gerçekliğin iki haline dayanır: üst nitelikli olan ve alt nitelikli olan. Bu iki kavram birbirlerine karşıt gibi görünselerde, alt nitelikte olan gerçeklik üst ...
 • Kent park ve bahçelerinin var oluş sebeplerini anlamak 

  Ekinci, Zühal (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2017)
  Bu tez, kent kolajının bir parçası olarak kent parklarının varlık nedenlerinin, fiziksel varlık özelliklerinin ötesinde olduğunu ileri sürmektedir. Tezin ana amacı kent park ve bahçelerinin varlık nedenlerini ortaya koymak ...
 • İçeri ve dışarının mekânsal etkileşimine bir bakış: Boşluktan yere 

  Yurtseven, Başak (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2017)
  Bir mimari projenin mimari ve kentsel mekanlarını kayıp mekânlar olarak düşünmek yerine, gerek tasarımı ile gerek ondan sonra kurduğu yaşantı ile kendi boşlukları arasındaki iç ve dış ilişkisini kurması önemlidir. Bu ...
 • Kentlerin grift peyzajı üzerine yeni bir araştırma alanı olarak paradisiplinerlik 

  Arpak, Beliz (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2017)
  Günümüz kentleri ve disiplinleri zaman geçtikçe "grift" bir yapıya sahip olmaya başladı. "Grift" olma durumu, birbiri içinde çözünmeden ancak iç içe geçerek varlığını sürdüren bir ilişkiler modelidir. Kendi odak noktalarını ...