Institutional Repository

Plazma polimerizasyonu yöntemi kullanılarak kuvarts ayar çatalı tabanlı troponin-t biyosensör platformunun hazırlanması

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)