Institutional Repository

Bakır yüzeyinde kimyasal buhardan çöktürme yöntemi ile grafen büyütmede süreç parametrelerinin etkilerinin araştırılması

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)