Institutional Repository

Ötektik Sıvı Kristal Nanotel Karışımlarının Faz Geçişlerinin Termo-Optik Yöntemlerle İncelenmesi

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)