Institutional Repository

DNA : RNA hibrit yapılarındaki mutasyonların moleküler yapı ve elektriksel iletkenlik üzerindeki etkilerinin incelenmesi

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)