Institutional Repository

Francis tipi türbinlerin sayısal yöntemler ile tasarımı, parametre optimizasyonu ve model testlerinin sayısal altyapısının geliştirilmesi

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)