Institutional Repository

CNC kesim makinesi için mükemmel olmayan önleyici bakım politikasının geliştirilmesi ve en iyilenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hanalioğlu, Tahir
dc.contributor.author Koçer, Meltem
dc.date.accessioned 2019-12-25T08:37:46Z
dc.date.available 2019-12-25T08:37:46Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Koçer, M. (2017). CNC kesim makinesi için mükemmel olmayan önleyici bakım politikasının geliştirilmesi ve en iyilenmesi. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi] en_US
dc.identifier.uri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11851/2243
dc.description.abstract Tez çalışmasında savunma ve havacılık sanayinde kullanılan zamanla rassal yıpranan tezgah için uzun dönem birim operasyonel maliyeti en küçükleyen mükemmel olmayan sıralı önleyici bakım modeli oluşturulmuştur. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.(TUSAŞ)' den temin edilen 2013-2016 yılları arasındaki arıza veri setleri analitik yöntemlerle analiz edilerek Markov özelliğe sahip bir bakım algoritması geliştirilmiştir. Literatürdeki ve mevcut uygulamadaki klasik periyodik bakım planlarından farklı olarak sürekli gözlemlenerek sistem durumunun anlık takip edildiği güvenilirlik merkezli önleyici bakım politikası geliştirilmiştir. Sistem güvenilirliği belirli seviyeye düştüğünde sistem durumunu iyileştirecek mükemmel olmayan bakım uygulaması ile sistemi mevcut durumundan daha iyi duruma getirerek kullanılabilir olduğu süreyi arttırmak, beklenmeyen arıza sayısını azaltmak ve ürün kalite teminatının sağlanması hedeflenmiştir. Ayrıca tezgahın kullanım ve yaşa bağlı yıpranma süreci arıza oranı artış faktörü ve yaş indirgeme faktörü olarak tanımlanmış ve bu değişkenler kombine edilerek hibrid arıza modeli oluşturulmuştur. Geliştirilen bakım yaklaşımında planlı bakım maliyetleri ve beklenmeyen arızaların tamir maliyeti zamana bağlı eklenirken , sistemin kullanım dışı kaldığı sürelerde katlanılan maliyet sabit ve işletim maliyeti bakım devresi ve zamana bağlı olarak artan değişken olarak tanımlanmıştır. Çok bileşenli tezgah için geliştirilen mükemmel olmayan bakım algoritması sonucu minimum uzun dönem toplam birim maliyet ile optimum sistem güvenilirlik değeri, bakım sayısı ve sıralı bakım çevrimleri arasındaki süreler çıktı olarak elde edilir. Bunun yanı sıra çok bileşenli bir yapıya sahip makinanın parçaları Bayes teoremi kapsamında incelenmiş ve her bir çevrimde bakım uygulanması gereken sistem alt ekipmanı belirlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In thesis study, a sequential preventive imperfect maintenance model that minimizes the long-term operational cost per unit time is improved for random degrading machining center in defence and aerospace industry. Parameters used for the proposed Markovian maintenance algorithm are gathered from real life 2013- 2016 data sets which are provided from Turkish Aerospace Industries, Inc.(TAI). In contrast the traditional maintenance plans in literature and the current application status under process, a reliability-centred preventive maintenance policy is developed by monitoring continuously and collecting instantaneous information about the system's current condition. Whenever system's reliability reaches the threshold R, imperfect repair is performed to restore the system and enhance system condition in aim to maximize the average availability, reduce the number of possible breakdowns during the system lifetime and accomplish the goal of quality assurance. Besides, the combination system's failure rate increase factor and age reduction factor is taken in consideration as variant according to system usage and age in order to build hybrid hazard model. In improved approach, as planned maintenance cost, minimal repair cost and system operating cost changes according to time and maintenance cycle, breakdown cost are assumed as constant. In this preventive maintenance algorithm for complex equipment, the optimal system's reliability and number of maintenance cycle number, the interval time are reached under the criteria of the long term cost minimization of the system. Additionally, sub-systems are analyzed in scope of Bayesian theorem and it is determined which sub-systems are repaired at each maintenance cycle. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher TOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Preventive maintenance en_US
dc.subject Reliability Imperfect repair en_US
dc.subject Optimization en_US
dc.subject Önleyici bakım tr_TR
dc.subject Güvenilirlik tr_TR
dc.subject Mükemmel olmayan bakım tr_TR
dc.subject Optimizasyon tr_TR
dc.title CNC kesim makinesi için mükemmel olmayan önleyici bakım politikasının geliştirilmesi ve en iyilenmesi tr_TR
dc.title.alternative Improving and optimizing of imperfect preventive maintenance policy for CNC cutting machine en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Lisansüstü Programı
dc.contributor.department TOBB University of Economics and Technology Graduate School of Engineering and Science, Industrial Engineering Graduate Programs en_US
dc.relation.publicationcategory Tez tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record