Institutional Repository

Gömülü sistem üzerinde evrişimsel sinir ağları ile nesne sınıflandırması

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)