Institutional Repository

Atmosferik türbülans koşullarının lazer ışınının yayılımına etkisinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kurt, Hamza
dc.contributor.author Yıldız, Fehmiye
dc.date.accessioned 2019-12-25T10:48:11Z
dc.date.available 2019-12-25T10:48:11Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Yıldız, F. (2017). Atmosferik türbülans koşullarının lazer ışınının yayılımına etkisinin incelenmesi. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi] en_US
dc.identifier.uri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11851/2343
dc.description.abstract Uzun yıllardır araştırma konusu olan atmosferik türbülans lazer tabanlı bir çok sistem için en kritik parametrelerden birisidir. Türbülanslı bir ortamda ilerleyen lazer ışını ısı, basınç ve nem farklılıklarından dolayı farklı kırılma indisine sahip hava paketçikleri ile karşılaşarak çeşitli bozunmalara uğramaktadır. Bu tez çalışmasında, öncelikle MATLAB kullanılarak kaynaktan çıkan Gaussian lazer ışını modellenmiştir. Daha sonra türbülanslı atmosferi oluşturabilmek için rastgele faz ekran modeli uygulanarak menzil boyunca belirli aralıklarda faz ekranları modellenmiştir. Faz ekranları modellenirken kullanılan spektrum modeli Non-Kolmogorov spektrum modelidir. Bu model kapsamında atmosferik iç ve dış ölçek büyüklüğü sırasıyla cm ler ve m ler cinsinden tanımlanmıştır. Gaussian lazer ışınının atmosferik türbülanslı ortamda ilerlemesinin benzetimini için ise kaynakta çıkan lazer ışını, oluşturulan faz ekranlarından geçirilerek menzil boyunca lazer ışınında meydana bozunmalar nümerik olarak hesaplanmıştır. Ayrıca aynı parametrelere sahip lazer ışınını vakum ortamında ilerlerken alıcı düzleminde meydana gelen benek genişlikleri hesaplanmıştır. Böylece türbülanslı atmosferde yayılan lazer ışının alıcı düzleminde meydana gelen benek genişlikleri ile karşılaştırılmıştır. Modelleme sonucunda menzil uzunluğu artttıkça türbülans parametresinin lazer ışınına etkisinin arttığı gözlenmiştir. Kaynaktan çıkan lazer ışınının benek genişliği atmosferik türbülanstan ne düzeyde etkileneceğinin bir göstergesi olarak ortaya çıkmıştır. Verici düzleminde benek genişliği ne kadar büyük olursa, türbülans parametresinin etkisi o derece azalma göstermektedir. tr_TR
dc.description.abstract Atmospheric turbulence which have been the research subject for many years is one of the most critical parameters for systems based on laser. Due to differences in temperature, pressure and humidity, the laser beam propagating in turbulence medium encounters turbulence eddy with different refractive index and various disturbances might be observed. In this thesis, Gaussian laser beam exiting from the source is simulated using MATLAB. Then phase screens are modeled at certain distances through interval by applying a random phase screen model to create atmospheric turbulence medium. When phase screens are modeled, the spectrum model used is Non-Kolmogorov spectrum model. Within this model, the atmospheric inner and outer scale diameter is defined in terms of cm and m, respectively. The distorted beam is numerically computed by passing the generated phase screens through the media to simulate the propagation of Gaussian laser beam in atmospheric turbulence. In addition, when the laser beam with the same parameters is propagating in the vacuum medium, the spot diameter in the receiving plane is calculated. Thus, the laser beam spot diameter emitted in the turbulent atmosphere is compared with the spot diameter in the receiving plane. According to the model it is showed that as interval increases, the effect of the turbulence parameter on laser beam increases. The spot diameter at the source plane is showed how the atmospheric turbulence will affect to it. The larger the spot diameter in the transmitter plane, the less the effect of the turbulence parameter. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher TOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Non-kolmogrov atmospheric spectrum en_US
dc.subject Phase-screen model en_US
dc.subject Gaussian beam model en_US
dc.subject Spot diameter en_US
dc.subject Non-kolmogorov atmosferik spektrum tr_TR
dc.subject Faz-ekran modeli tr_TR
dc.subject Gaussian ışın modeli tr_TR
dc.subject Benek genişliği tr_TR
dc.title Atmosferik türbülans koşullarının lazer ışınının yayılımına etkisinin incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative The effect propagation of the laser beam on the atmospheric turbulence conditions en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Lisansüstü Programı
dc.contributor.department TOBB University of Economics and Technology Graduate School of Engineering and Science, Electrical and Electronics Engineering Graduate Programs en_US
dc.relation.publicationcategory Tez tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record