Institutional Repository

En kritik düğümün bertaraf edilmesinin kablosuz algılayıcı ağının yaşam süresine etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tavlı, Bülent
dc.contributor.author Yüksel, Anıl
dc.date.accessioned 2019-12-25T10:53:23Z
dc.date.available 2019-12-25T10:53:23Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Yüksel, A. (2015). En kritik düğümün bertaraf edilmesinin kablosuz algılayıcı ağının yaşam süresine etkisi. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi] en_US
dc.identifier.uri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11851/2378
dc.description.abstract Kablosuz Algılayıcı Ağları (KAA) paradigması, yaygın bilişimin (ubiquitous com- puting) ve Makineden-Makineye (Machine-to-Machine) haberleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. KAA'ların anayurt güvenliği, askeri uygulamalar, yeni nesil elekt- rik şebekeleri, kritik altyapı izleme sistemleri alanlarında yaygın olarak kullanıl- masından dolayı saldırganlara ilgi çekici gelmektedir. Ayrıca zorlu topolojilerden kaynaklı doğa koşullarına karşı savunmasızdır. Servis dışı bırakma saldırılarının tek ve birden çok algılayıcı düğüme yapılmasına karşı çözümler oluşturulsa da KAA'lar daha karmaşık saldırılara karşı zayıf bir şekilde korunmaktadır. Müda- hale ve yedek sistemlerin çalışma sürelerinin hesaplanması için saldırı altındaki algılayıcı ağın ayakta durma süresi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada tek düğüm saldırılarının ağ yaşam süresine olan etkisinin modellenmesi ile ilgili bir doğrusal programlama yaklaşımı teklif edilmektedir. Doğrusal programlama mo- deli kullanılarak en önemli düğümün bertaraf edilmesinin KAA yaşam süresine etkisi ölçülmektedir. tr_TR
dc.description.abstract Wireless Sensor Network (WSN) paradigm is an integral component of ubiquitous computing and Machine- to-Machine communications. Since WSNs are widely used in homeland security, military applications, next generation power lines, critical infrastructure monitoring and smart spaces, they are naturally attractive to the adversaries and vulnerable to natural conditions because of their harsh topologies. Although, there are some solutions against Denial of Service (DoS) attacks conducted against single or multiple sensor nodes in WSNs, WSNs are, at best, weakly defended against more sophisticated attack types. Therefore, the period that the sensor network will stand out against such attacks has a crucial importance to calculate intervention or backup times for WSNs. In this study, we propose a linear programming (LP) approach for modelling the impact of single node attacks on network lifetime in WSNs. We explored the parameter space through the numerical evaluations of the LP model to quantify the impact of elimination of the most critical node on WSN lifetime. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher TOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Physical attack en_US
dc.subject Denial of sleep attack en_US
dc.subject Denial of sleep attack en_US
dc.subject Denial of service attack en_US
dc.subject Single node attack en_US
dc.subject Network lifetime en_US
dc.subject Energy efficiency en_US
dc.subject Linear programming en_US
dc.subject Mathematical programming en_US
dc.subject Wireless sensor networks en_US
dc.subject Fiziksel saldırı tr_TR
dc.subject Uyku engelleme saldırısı tr_TR
dc.subject Servis dışı bırakma saldırısı tr_TR
dc.subject Tek düğüm saldırısı tr_TR
dc.subject Ağ yaşam süresi tr_TR
dc.subject Enerji verimliliği tr_TR
dc.subject Doğrusal programlama tr_TR
dc.subject Matematiksel programlama Kablosuz algılayıcı ağlar tr_TR
dc.title En kritik düğümün bertaraf edilmesinin kablosuz algılayıcı ağının yaşam süresine etkisi tr_TR
dc.title.alternative En kritik düğümün bertaraf edilmesinin kablosuz algılayıcı ağının yaşam süresine etkisi en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Lisansüstü Programı
dc.contributor.department TOBB University of Economics and Technology Graduate School of Engineering and Science, Electrical and Electronics Engineering Graduate Programs en_US
dc.relation.publicationcategory Tez tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record