Institutional Repository

Olasılık oylama modeli ile vergi kaçırmanın politik ekonomisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Evrenk, Haldun
dc.contributor.author Dinçsoy, Fatih
dc.date.accessioned 2019-12-25T11:09:00Z
dc.date.available 2019-12-25T11:09:00Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Dinçsoy, F. (2016). Political economy of tax evasion under probabilistic voting. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi] en_US
dc.identifier.uri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11851/2392
dc.description.abstract Bu çalışma, vergi kaçırmanın hangi koşullar altında bir politik dengenin neticesi olduğunu, siyasi rekabetin teorik bir modelini kullanarak açıklamaktadır. Modelde, seçmenler iki gelir sınıfından birine aittir. Bir gelir sınıfının her bir üyesi aynı geliri elde etmektedir. Tüm gelir sınıfları için gelir vergisi oranı aynıdır. Toplanan vergi, kamu hizmeti ve eğer varsa, vergi toplama harcamalarını finanse etmek için kullanılmaktadır. Yüksek gelir sınıfına ait bazı seçmenler, gelir kaynaklarından dolayı, gelirlerini düşük olarak beyan edebilmektedir. Eğer bir vergi toplama harcaması varsa bu harcama, gelirini düşük beyan eden yüksek gelir sınıfına ait seçmenleri önlemek için kullanılmaktadır. Olasılık oylama modeli kullanılan iki partili bir siyasi rekabet oyunu dengesinde, denge vergi oranı ve denge vergi yaptırım düzeyi endojen olarak belirlenmektedir. Her bir siyasi partini amacı, seçim kazanma ihtimalini mümkün olduğu kadar arttırmaktır. Oyunun dengesinde hiçbir partinin vergi kaçırmayı önleyici yaptırımları vaat etmeyeceği bulunmuştur. Bu sonuç, (i) yüksek gelir gurubuna mensup seçmenlerin toplumdaki oranından, (ii) vergi kaçırabilen yüksek gelir sınıfına mensup seçmenlerin toplumdaki oranından, (iii) vergi yaptırım maliyetinden ve (iv) iki gelir gurubunun birbirine göre siyasi gücünden bağımsızdır. Anahtar Kelimeler: Vergi Kaçırma, Seçim, Olasılık Oylama, Vergi Yaptırımı tr_TR
dc.description.abstract Using a theoretical model of political competition, we study the conditions under which tax evasion persists as a political equilibrium outcome. In the model, voters belong to one of the two income classes: high (H) and low (L). Each member of a given income class receives the same income. There is an income tax levied at a flat rate. The tax proceedings are used to finance the single public good and the tax enforcement efforts, if any. Due to the sources of their income, some of the taxpayers from income class H can report their income as low. If there is any enforcement, it is to prevent those tax payers from under reporting. Both the equilibrium tax rate and equilibrium level of enforcement is determined endogenously, in the equilibrium of a two-party political competition game with probabilistic voting. The objective of each political party is to maximize its chance of an election victory. We found that in the ensuing political equilibrium neither party proposes any tax enforcement. This result is robust to variations in the (i) fraction of high income voters in the society, (ii) fraction of the high income voters who can evade, (iii) the cost of tax enforcement and, (iv) the relative political power of the two income classes. Keywords: Tax evasion, Election, Probabilistic Voting, Enforcement en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.publisher TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Tax evasion en_US
dc.subject Probabilistic voting en_US
dc.subject Enforcement en_US
dc.subject Vergi kaçırma tr_TR
dc.subject Seçim tr_TR
dc.subject Olasılık oylama tr_TR
dc.subject Vergi yaptırımı tr_TR
dc.title Olasılık oylama modeli ile vergi kaçırmanın politik ekonomisi tr_TR
dc.title.alternative Political economy of tax evasion under probabilistic voting en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Lisansüstü Programı
dc.contributor.department TOBB University of Economics and Technology Graduate School of Economics and Social Sciences, Economics Graduate Programs en_US
dc.relation.publicationcategory Tez tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record