Institutional Repository

Gelişmiş ekonomiler merkez bankaları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikalarının Türk finansal sistemine aktarımı

Show simple item record

dc.contributor.advisor Taş, Bedri Kamil Onur
dc.contributor.author Kaya, Ünal
dc.date.accessioned 2019-12-25T11:09:01Z
dc.date.available 2019-12-25T11:09:01Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Kaya, Ü. (2017). Transmission of advanced economies central banks' and Central Bank of Republic of Turkey's monetary policies to Turkish financial system. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi] en_US
dc.identifier.uri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11851/2397
dc.description.abstract Bu çalışmada gelişmiş ülkeler tarafından uygulanan geleneksel olmayan para politikalarının Türk finansal piyasalarına etkileri analiz edilmiştir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politikaları gelişmiş ekonomilerin politika duruşuyla birlikte değerlendirildiğinde, yurt içi piyasa faizlerinin TCMB politika kararlarına verdiği tepkisi değişebilmektedir. Bu konuya ışık tutabilmek için çalışma ampirik bir VAR modeli önermektedir. Model dinamik lineer zaman serisi olarak tasarlanmış ve VAR yaklaşımıyla analiz edilmiştir. Bulgulara göre hem yurt içi hem yurt dışı gelişmelere karşı kısa vadeli piyasa hassasiyeti genel olarak TCMB'nin birincil politika aracıyla etkilenmektedir. Uzun dönem göstergesi üzerinde ise ABD dolar kuru oldukça etkilidir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, effects of unconventional monetary policies which are implemented by advanced economies to Turkish financial markets are analyzed. When Central Bank of Republic of Turkey (CBRT) policies are evaluated with advanced economies' policy stance, the response of domestic market rates to CBRT policy decisions may change. To shed light to this issue this study suggests an empirical VAR model. According to the findings, short term market sensitivity against both domestic and international improvements was affected mainly by primary policy tool of CBRT. US dollar exchange rate is quite effective on the long term indicator. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Unconventional monetary policy en_US
dc.subject Transmission mechanism en_US
dc.subject Geleneksel olmayan para politikası tr_TR
dc.subject Aktarım mekanizması tr_TR
dc.title Gelişmiş ekonomiler merkez bankaları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikalarının Türk finansal sistemine aktarımı tr_TR
dc.title.alternative Transmission of advanced economies central banks' and Central Bank of Republic of Turkey's monetary policies to Turkish financial system en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Lisansüstü Programı
dc.contributor.department TOBB University of Economics and Technology Graduate School of Economics and Social Sciences, Economics Graduate Programs en_US
dc.relation.publicationcategory Tez tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record